česko-anglicko překlad pro "prázdný"

CS

"prázdný" anglický překlad

volume_up
prázdný {příd. jm. m.}
CS

prázdný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prázdný
volume_up
empty {příd. jm.}
(Pokud nemáte naplánované nahrávání seriálu, bude tento seznam prázdný.)
(If you don't have any series recordings scheduled, the list will be empty.)
Chcete vybrat či „zapnout“určitou volbu, klepněte na příslušný prázdný čtvereček.
Click an empty square to select or "turn on" that option.
Chcete vybrat či „zapnout“ určitou volbu, klikněte na příslušný prázdný čtvereček.
Click an empty square to select or "turn on" that option.
Evropský parlament nevydává panu Barrosovi a kolegiu komisařů prázdný šek.
The European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.
Vložte do vypalovačky disků DVD prázdný zapisovatelný nebo přepisovatelný disk DVD.
Insert a blank recordable or rewritable DVD into your DVD burner.
Do vypalovačky disků DVD vložte prázdný zapisovatelný disk DVD.
Insert a blank recordable DVD into your DVD burner.
prázdný (také: marný, neplatný, neúčinný)
volume_up
void {příd. jm.}
Američané z těchto míst odejdou do konce tohoto roku a po jejich odchodu zde vznikne velký prázdný prostor.
The Americans will be leaving the place by the end of the year and there will be a great void after they have gone.
prázdný (také: neobsazený, neobydlený, volný)
volume_up
vacant {příd. jm.}
prázdný (také: jalový, neplodný, neúrodný, pustý)
volume_up
barren {příd. jm.}
prázdný (také: dutý, falešný, klamný, vykotlaný)
volume_up
hollow {příd. jm.}
Mnozí na něho nahlížejí jako na prázdný a nicneříkající pojem, ale vaše zpráva docela jasně ukazuje, že tomu tak není.
Many think 'European citizenship' is a hollow phrase and means nothing, but your report makes quite clear that that is not the case.
prázdný (také: bezduchý, tupý)
(smích) Všimněte si, že skutečnost, že pojetí zdraví je otevřené, skutečně přístupné revizi, z něj nečiní prázdný pojem.
(Laughter) Notice that the fact that the concept of health is open, genuinely open for revision, does not make it vacuous.
prázdný
volume_up
leary {příd. jm.} [brit. angl.]

Příklady použití pro "prázdný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaopak, pokud nemáte ani jedno ze tří, prázdný život, součet je méně než části.
Conversely, if you have none of the three, the empty life, the sum is less than the parts.
Czech(Pokud nemáte naplánované nahrávání seriálu, bude tento seznam prázdný.)
(If you don't have any series recordings scheduled, the list will be empty.)
CzechVoliči, kteří si nepřejí hlasovat pro, odevzdají svůj hlasovací lístek prázdný.
Voters not wishing to vote in favour leave the ballot paper blank.
CzechVletí do úlu, najde prázdný prostor na med a vyzvrací se, a to je med.
And she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
CzechVložte do vypalovačky disků DVD prázdný zapisovatelný nebo přepisovatelný disk DVD.
Insert a blank recordable or rewritable DVD into your DVD burner.
CzechChcete vybrat či „zapnout“určitou volbu, klepněte na příslušný prázdný čtvereček.
Click an empty square to select or "turn on" that option.
CzechChcete vybrat či „zapnout“ určitou volbu, klikněte na příslušný prázdný čtvereček.
Click an empty square to select or "turn on" that option.
CzechEvropský parlament nevydává panu Barrosovi a kolegiu komisařů prázdný šek.
The European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.
CzechPro vypalování disků CD v aplikaci Windows Media Center lze použít prázdný disk CD-R nebo disk CD-RW.
You can use either a blank CD-R or CD-RW disc for burning CDs in Windows Media Center.
CzechKopírování hudby, obrázků a videa z počítače na prázdný disk CD nebo DVD říkáme vypalování.
When you copy music, pictures, and videos from your PC to a blank CD or DVD, it's called burning.
CzechJak může Slunce překonat prázdný prostor a působit na Zemi?
How does the Sun reach out across empty inert space and exert influence?
CzechDále je třeba mít nainstalovánu vypalovačku disků DVD, ve které musí být vložen prázdný zapisovatelný disk DVD.
You also need to have a DVD burner installed with a blank recordable DVD in it.
CzechKlepněte pravým tlačítkem myši na prázdný řádek a potom klepněte na příkaz Vložit.
Right-click the empty line, and then click Paste.
CzechDo vypalovačky disků DVD vložte prázdný zapisovatelný disk DVD.
Insert a blank recordable DVD into your DVD burner.
CzechPokud bychom přijali kompromis, byl by úplně prázdný.
Had we accepted the compromise, we would have found it empty.
CzechKoš má dvě různé podoby: jednu podobu, když je prázdný, a druhou, když obsahuje soubory nebo složky.
The Recycle Bin has two different appearances: one when it is empty and one when it has files or folders inside.
CzechProjekt o kterém vám chci říct, se jmenuje Hra na světový mír a v podstatě je to také prázdný prostor.
The project I'm going to tell you about is called the World Peace Game, and essentially it is also an empty space.
CzechV seznamu ikony plochy vyberte položku Koš (plný) nebo Koš (prázdný) a proveďte jednu z následujících akcí:
In the list of desktop icons, click Recycle Bin (full) or Recycle Bin (empty), and then do one of the following:
CzechVložte prázdný disk do vypalovačky disků CD nebo DVD.
Insert a blank disc into your CD or DVD burner.
CzechAmeričané z těchto míst odejdou do konce tohoto roku a po jejich odchodu zde vznikne velký prázdný prostor.
The Americans will be leaving the place by the end of the year and there will be a great void after they have gone.