česko-anglicko překlad pro "prázdná místa"

CS

"prázdná místa" anglický překlad

EN
CS

prázdná místa {ženský rod}

volume_up
prázdná místa
volume_up
blanks {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prázdná místa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTam, kde by však Rada měla být přítomna, jsou jen prázdná místa.
However, there are only empty seats where the Council is supposed to be.
CzechBěhem pěti až deseti let bude opět příliš málo mužů na to, aby zaplnili prázdná místa na různých úrovních.
In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.
CzechPro dočasné uložení karet můžete využít prázdná místa.
Use the "free cells" to hold cards temporarily.
CzechDokonce i v Bangladéši jsou prázdná místa.
Even in Bangladesh, there are some empty places.
CzechV odstavcích 86 až 91 uznáváme význam produktů zaplňujících prázdná místa na trhu pro evropské zemědělství z mezinárodního hlediska.
In paragraphs 86 to 91 we recognise the importance of niche products for Europe's agriculture internationally.
CzechZa prvé, ve střednědobém výhledu mohou podniky zaplnit některá prázdná místa kvalifikovanými dělníky a využívat nových zahraničních zkušeností.
Firstly, in the medium term, companies can fill some of their vacancies with skilled workers and benefit from new international expertise.
CzechKdyž se rozhodnete importovat video jako vícenásobné soubory typu WMV, aplikace Import Videa rozpozná prázdná místa ve videu, a vytvoří pro každí klip samostatný soubor typu WMV.
When you choose to import your video as multiple WMV files, Import Video recognizes places in the video where scene breaks occur and creates a separate WMV file for each clip.

Podobné překlady pro "prázdná místa" anglicky

místa podstatné jméno
prázdná pneumatika podstatné jméno
English
volná místa
English
zbavit místa sloveso
English
kop z místa podstatné jméno
English
pracovní místa
English
prázdná množina podstatné jméno
English
změna místa podstatné jméno