česko-anglicko překlad pro "právo vstoupit"

CS

"právo vstoupit" anglický překlad

EN
CS

právo vstoupit {střední rod}

volume_up
právo vstoupit
volume_up
entree {podstatné jméno}

Příklady použití pro "právo vstoupit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUkrajina má 46 milionů obyvatel, ti by jako občané EU měli všichni právo vstoupit do Británie.
Ukraine has a population of 46 million and, as EU citizens, they would all have the right to enter Britain.
CzechVšichni občané Unie mají právo vstoupit do jiného členského státu na základě vlastnictví průkazu totožnosti či platného pasu.
All Union citizens have the right to enter another Member State by virtue of having an identity card or valid passport.
CzechTaké považujeme za politováníhodné, že si pravice nepřeje dát žadatelům o azyl právo vstoupit do šesti měsíců na trh práce.
We also consider it regrettable that the right does not wish to give asylum seekers the right to enter the labour market within six months.
CzechVšichni političtí uprchlíci mají právo vstoupit do Evropské unie, a jakmile bude uznán jejich status, usadit se na evropském území.
All political refugees have the right to enter the European Union and, once their status has been recognised, to reside on European territory.
CzechObčané těchto členských států by určitě dostali právo vstoupit na území Spojených států bez víz tak, jako mohou ostatní občané EU, ale za jakou cenu pro nás všechny?
Citizens of these Member States would certainly be given the right to enter the United States without a visa, as other EU citizens already can, but at what cost for all of us?

Podobné překlady pro "právo vstoupit" anglicky

právo podstatné jméno
vstoupit sloveso
nenechat vstoupit sloveso
právo v jízdě podstatné jméno
právo průjezdu podstatné jméno
nedovolit vstoupit sloveso
právo na podstatné jméno
English
právo na odvolání podstatné jméno
právo podezřelých na legitimní zacházení podstatné jméno
právo prvorozeného podstatné jméno
English
právo průchodu podstatné jméno
právo volit podstatné jméno
znovu vstoupit sloveso