česko-anglicko překlad pro "právnická osoba"

CS

"právnická osoba" anglický překlad

CS

právnická osoba

volume_up
1. právo
Jako právnická osoba přestane existovat v den, kdy dojde k jejímu výmazu zobchodního rejstříku.
It ceases to exist as a legal entity the day it is removed from the Commercial Register.
V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby - jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba.
In the Czech Republic people may engage in business in two ways - as a natural person or as a legal entity.
Pokud dojde k hromadnému neštěstí kvůli bezohledným a riskantním řídícím praktikám odpovědné společnosti, právnická osoba může být právem považována za odpovědnou.
If a mass accident occurs due to the reckless and risky management practices of the company in charge, the legal entity can rightly be held accountable.
právnická osoba
Právním zástupcem dítěte nesmí být nezkušený dobrovolník, student, případně právnická osoba v postavení střetu zájmů.
A child's legal representative should not be an inexperienced volunteer, a student or a legal person with a conflict of interests.
Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání
According to this agreement, any natural or legal person ("third party user") may use the European Emblem or any of its elements, as long as this use

Příklady použití pro "právnická osoba" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako právnická osoba přestane existovat v den, kdy dojde k jejímu výmazu zobchodního rejstříku.
It ceases to exist as a legal entity the day it is removed from the Commercial Register.
CzechV České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby - jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba.
In the Czech Republic people may engage in business in two ways - as a natural person or as a legal entity.
CzechPrávním zástupcem dítěte nesmí být nezkušený dobrovolník, student, případně právnická osoba v postavení střetu zájmů.
A child's legal representative should not be an inexperienced volunteer, a student or a legal person with a conflict of interests.
CzechPodle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání
According to this agreement, any natural or legal person ("third party user") may use the European Emblem or any of its elements, as long as this use
CzechPokud dojde k hromadnému neštěstí kvůli bezohledným a riskantním řídícím praktikám odpovědné společnosti, právnická osoba může být právem považována za odpovědnou.
If a mass accident occurs due to the reckless and risky management practices of the company in charge, the legal entity can rightly be held accountable.
CzechSekretariát bude na základě těchto stanov vymezen jako právnická osoba; následně budou muset být tyto stanovy formálně schváleny vyššími úředníky Unie pro Středomoří.
These statutes will confer a legal personality on the secretariat; then they will need to be formally approved by the senior officials of the Union for the Mediterranean.

Podobné překlady pro "právnická osoba" anglicky

osoba podstatné jméno
milá osoba podstatné jméno
English
třetí osoba podstatné jméno
milovaná osoba podstatné jméno
English
opovrhovaná osoba podstatné jméno
English
doprovázející osoba podstatné jméno
manipulovaná osoba podstatné jméno
English
nepohodlná osoba podstatné jméno
English
ověřující osoba podstatné jméno
English
pochybná osoba podstatné jméno
English
potahující osoba podstatné jméno
English
přinášející osoba podstatné jméno
English
tvořící osoba podstatné jméno
English
varující osoba podstatné jméno
English
zívající osoba podstatné jméno
English
atraktivní osoba
English