česko-anglicko překlad pro "právní text"

CS

"právní text" anglický překlad

volume_up
právní text {m}
CS

právní text {mužský rod }

volume_up
právní text
volume_up
legal text {podstatné jméno}
Přepravu po vnitrozemských vodních cestách i silniční a železniční přepravu nyní bude upravovat jediný právní text.
A single legal text will now cover inland waterway transport in addition to road and rail transport.
Jedná se o právní text; jedná se o občanskoprávní text; a jenom to, jak lze tento právní text přeložit, je samo o sobě problémem.
This is a legal text; this is a civil text; and how this legal text can even be translated is itself quite a challenge.
Víme-li, že Evropská komise připravuje právní text, je pro nás skutečně důležité, abychom jasně řekli, čeho chceme dosáhnout.
It is very important that we say quite clearly what we want if we know that the European Commission is preparing a legal text.

Příklady použití pro "právní text" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTři stávající nařízení byla spojena v jeden právní text, který je lehce srozumitelný.
Three existing Regulations have been put together into a legislative text that is easy to understand.
CzechKaždý list shrnuje nějaký platný právní text, například směrnici, nařízení nebo rozhodnutí.
Each factsheet summarises one specific piece of legislation in force, such as a directive, regulation or decision.
CzechPřepravu po vnitrozemských vodních cestách i silniční a železniční přepravu nyní bude upravovat jediný právní text.
A single legal text will now cover inland waterway transport in addition to road and rail transport.
CzechJedná se o právní text; jedná se o občanskoprávní text; a jenom to, jak lze tento právní text přeložit, je samo o sobě problémem.
This is a legal text; this is a civil text; and how this legal text can even be translated is itself quite a challenge.
CzechVíme-li, že Evropská komise připravuje právní text, je pro nás skutečně důležité, abychom jasně řekli, čeho chceme dosáhnout.
It is very important that we say quite clearly what we want if we know that the European Commission is preparing a legal text.
CzechProtože se toto nařízení týká základních práv občanů, je nanejvýš důležité přijmout jednotný, jasný a srozumitelný právní text.
Since this Regulation touches upon a fundamental right of citizens, it is of the utmost importance to adopt a single, clear and readable legal text.
CzechPlně s vámi souhlasíme, pane komisaři, že tento text konsoliduje právní předpisy, které upravují přepravu nebezpečných věcí, a zároveň snižuje jejich počet.
We are in complete agreement with you, Commissioner, that this consolidates, and at the same time reduces the number of, the regulations relating to the transport of dangerous goods.

Podobné překlady pro "právní text" anglicky

text podstatné jméno
English
právní přídavné jméno
právní poradce podstatné jméno
právní jazyk
právní řád
právní věda
právní úkon podstatné jméno
English
právní řízení
nešifrovaný text
English
právní bitva podstatné jméno
právní dokument podstatné jméno
právní filozofie podstatné jméno
právní forma podnikání