česko-anglicko překlad pro "právní stav"

CS

"právní stav" anglický překlad

EN
CS

právní stav

volume_up
1. právo
právní stav (také: pravidlo, právní řád, právo, zákon, řád)
volume_up
law {podstatné jméno}

Příklady použití pro "právní stav" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSoudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
CzechZpráva je tedy stejně nejasná jako celý právní stav.
The report is therefore just as unclear as the legal situation.
CzechNepochybuji o tom, že každý má bez ohledu na svůj právní stav právo na důstojnost a na lidské zacházení.
I have no doubt that every person, regardless of his or her legal status, has a right to dignity and to humanitarian treatment.
CzechPostavení obětí a jejich právní stav nebo jejich práva na právní pomoc by mohlo a mělo být mnohem silnější.
The position of victims and their legal status or their rights to legal assistance could, and should, have been much stronger.
CzechTím věcně zhodnotil právní stav.
Legal status has been thus practically evaluated.
CzechJe skutečností, že pacienti sice dosáhnou na svá práva, pokud se obrátí na Evropský soudní dvůr, ale tento právní stav je nepřijatelný.
It is true that patients have their rights upheld if they turn to the European Court of Justice, but this legal status is not acceptable.
CzechTato debata je nesmírně významná, neboť musí vyjasnit právní stav a konečně členským státům umožnit, aby zavedly přiměřenou právní úpravu.
It is enormously important to have such a debate, as it would clarify the legal position and finally enable the Member States to introduce adequate legal arrangements.

Podobné překlady pro "právní stav" anglicky

právní přídavné jméno
stav podstatné jméno
právní poradce podstatné jméno
duševní stav podstatné jméno
zdravotní stav podstatné jméno