česko-anglicko překlad pro "právní dokument"

CS

"právní dokument" anglický překlad

volume_up
právní dokument {m}
CS

právní dokument {mužský rod }

volume_up
právní dokument
volume_up
legal document {podstatné jméno}
Britský právní dokument nelze například uznat ve Francii ve stejné míře, jako by se jednalo o francouzský veřejný dokument, protože nemá stejné vlastnosti.
An English legal document cannot be recognised in France as if it were a French public document, for instance, because it does not have the same characteristics.
(PL) Paní předsedající, 20 členských států podepsalo úmluvu Rady Evropy, první mezinárodní právní dokument, který klasifikuje sexuální vykořisťování dětí jako zločin.
(PL) Madam President, 20 Member States have signed the Council of Europe Convention, the first international legal document which classifies the sexual exploitation of children as a crime.

Příklady použití pro "právní dokument" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento právní dokument by neměl nikdy spatřit světlo světa.
This piece of legislation should never see the light of day.
CzechVážená paní předsedající, toto je úděsný právní dokument.
- Madam President, this is a dreadful piece of legislation.
CzechPane předsedající, smlouva skutečně není umělecké dílo, právní dokument, který existuje jen proto, aby byl obdivován.
Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
CzechTento evropský právní dokument je však zatím nejdůležitějším prvkem ve smyslu regulace finančního trhu.
However, this piece of European legislation is the most important element so far in terms of financial market regulation.
CzechTento právní dokument tudíž nebrání členským státům přijímat kratší termíny splatnosti či přísnější sankce.
Consequently, this legislative document does not prevent Member States from adopting shorter payment periods or harsher penalties.
CzechZa nás příští Komise na začátku roku 2010 předloží tomuto Parlamentu a Radě odpovídající právní dokument.
For our part, the next Commission will, at the beginning of 2010, present the corresponding legal text to this Parliament and the Council.
CzechNa závěr bych chtěl zmínit, že skutečnost, že se jedná o první právní dokument v rámci nové smlouvy, je především dána prioritou, jakou jsme si stanovili.
Finally, the fact that we are the first legislative dossier under the new treaty is mainly due to the priority we have set.
CzechBritský právní dokument nelze například uznat ve Francii ve stejné míře, jako by se jednalo o francouzský veřejný dokument, protože nemá stejné vlastnosti.
An English legal document cannot be recognised in France as if it were a French public document, for instance, because it does not have the same characteristics.
Czech(PL) Paní předsedající, 20 členských států podepsalo úmluvu Rady Evropy, první mezinárodní právní dokument, který klasifikuje sexuální vykořisťování dětí jako zločin.
(PL) Madam President, 20 Member States have signed the Council of Europe Convention, the first international legal document which classifies the sexual exploitation of children as a crime.

Podobné překlady pro "právní dokument" anglicky

právní přídavné jméno
dokument podstatné jméno
právní poradce podstatné jméno
právní jazyk
právní řád
právní věda
právní úkon podstatné jméno
English
právní řízení
doporučující dokument podstatné jméno
podpůrný dokument podstatné jméno
právní bitva podstatné jméno