česko-anglicko překlad pro "prát se"

CS

"prát se" anglický překlad

volume_up
prát se {refl. sl.}
CS

prát se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "prát se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNepotrvá to dlouho, a tito dva chlapíci zde -- tenhle a ten druhý, který se ukáže tamhle -- se začnou prát.
It doesn't take long before two guys here -- this one and one that will show up over here -- start to fight.
CzechMůžete si přát, aby se něco stalo - můžete si to přát opravdu hodně -, ale musíte brát v potaz realitu.
You can want something to happen - you can want something to happen very badly - but you need to see the reality.
CzechNebudeme se prát o publicitu.
CzechJako mladý politik mohu pouze každému mladému politikovi přát to štěstí učit se, jak funguje evropská politika, v tak výborné organizaci.
As a young politician, I can only wish every young politician the chance to learn in such an excellent organisation how European politics works.
CzechDěti, když sedí na zadních sedadlech auta při dlouhých jízdách, se začnou prát, jak si všimnete -- začne to tím, že jeden něco druhému provede, a ten mu to oplatí.
And one thing you notice about children in backseats of cars on long journeys, they get into fights -- which started with one of them doing something to the other, the other retaliating.

Podobné překlady pro "prát se" anglicky

prát sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso