CS

prásknout {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "prásknout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropané jednoznačně cítí, že evropský veřejný ochránce práv má právo prásknout bičem nad každým.
Clearly Europeans feel that the European Ombudsman has the right to crack the whip over everyone.
CzechJe funkční - mohli byste s tím balónek i prasknout.
It's a real pump. ~~~ You could actually pop the balloon.
CzechPolitika, jíž se řídí centrální banky a ministerstva financí, je založena na myšlence, že se nesmí nechat prasknout bubliny.
The policy that is pursued by central banks and finance ministries is based on the idea that bubbles must not be burst.
CzechNěkteří z nás intuitivně tušili, že v komunistických zemích narůstají rozpory, nikdo ale nemohl vědět, že by to mohlo prasknout tak rychle.
Some of us knew intuitively that there were growing imbalances in the communist countries, but no one could have known that the lid would blow off so fast.