česko-anglicko překlad pro "prášek"

CS

"prášek" anglický překlad

CS

prášek {mužský rod }

volume_up
prášek (také: moučka, prach, pudr)
volume_up
powder {podstatné jméno}
. ~~~ A tak si Grace myslí, že tento prášek je smrtící jed.
But the powder is labeled "Deadly Poison," so Grace thinks that the powder is a deadly poison.
Kolik lidí si myslí, že to bylo morálně přípustné, že Grace dala tento prášek do kávy?
How many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?
Prášek je stále cukr, ale liší se to, co si myslí Grace.
The powder is still sugar, but what's different is what Grace thinks.
prášek (také: moučka, škrob)
volume_up
farina {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prášek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLaserové tiskárny využívají k reprodukci textu a obrázků toner, což je jemný prášek.
Laser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.
CzechŘekněme, že jste Unilever a chcete vyrobit prací prášek v továrně poblíž Liverpoolu.
Let's say you're Unilever and you want to make detergent in a factory near Liverpool.
CzechKolik lidí si myslí, že to bylo morálně přípustné, že Grace dala tento prášek do kávy?
How many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?
CzechJak řekl předseda Rady EU, pan Van Rompuy, stal se z něj prášek na spaní.
As the President of the EU Council, Mr Van Rompuy, has said, it has become a sleeping tablet.
Czech. ~~~ A tak si Grace myslí, že tento prášek je smrtící jed.
But the powder is labeled "Deadly Poison," so Grace thinks that the powder is a deadly poison.
CzechGrace odejde udělat kávu a najde, vedle kávy, nádobku ve které je bílý prášek, což je cukr.
Grace goes to make the coffee and finds by the coffee a pot containing a white powder, which is sugar.
CzechLaserové tiskárny používají k reprodukci textu a grafiky na papír toner, což je jemný prášek.
Laser printers use toner, which is a fine, powdery substance, to reproduce text and graphics on paper.
CzechPrášek je stále cukr, ale liší se to, co si myslí Grace.
The powder is still sugar, but what's different is what Grace thinks.
CzechA prací prášek ve West Oakland -- East Oakland pardon.
Laundry detergent at West Oakland -- East Oakland, sorry.
CzechPrášek na bolení hlavy je požehnáním, ale pokud si jich vezmete 20, je to nebezpečné, dokonce i život ohrožující.
A headache tablet is a blessing, but if you take 20 it becomes dangerous, even life-threatening.
CzechŘekněme, že chcete vyrobit prací prášek.
CzechTeď si myslí, že ten prášek je cukr.
Czechsmáčitelný prášek pesticidu
CzechZapomněl si vzít prášek.
CzechA možná nepřekvapivě, když si Grace myslí, že prášek je cukr a dá ho kamarádce do kávy, lidé říkají, že si žádné obvinění nezaslouží.
And perhaps unsurprisingly, if Grace thinks the powder is sugar and puts it in her friend's coffee, people say she deserves no blame at all.
CzechKde si Grace myslela, že prášek je cukr, protože na něm bylo napsáno „cukr" a byl u automatu s kávou, ale nakonec se ukázalo, že to byl jed.
Where Grace thought the powder was sugar, because it was labeled "sugar" and by the coffee machine, but actually the powder was poison.
CzechPřemění se v prášek.
CzechAle když jste změnili formu, ve které bylo placebo, jako že uděláte menší prášek, barvy modré a vyrazíte na vrch písmeno, je to vlastně měřitelné více efektivně.
But if you change the form that you give the placebo in, like you make a smaller pill, and color it blue, and stamp a letter into it, it is actually measurably more effective.
CzechZatímco když si myslí, že prášek je jed, přestože je to ve skutečnosti cukr, lidé říkají, že je vinná, přestože to, co se stalo v reálném světě, je úplně stejné.
Whereas if she thinks the powder was poison, even though it's really sugar, now people say she deserves a lot of blame, even though what happened in the real world was exactly the same.