česko-anglicko překlad pro "pozvolný"

CS

"pozvolný" anglický překlad

volume_up
pozvolný {příd. jm. m.}
CS

pozvolný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pozvolný (také: jemný, něžný, vlídný)
volume_up
gentle {příd. jm.}
volume_up
slow {příd. jm.}
A já zde nikoho neobviňuji z toho, co se tu děje, ale je to pozvolný vývoj.
And I'm not making an indictment towards what's happening here, but it is a slow progression.
pozvolný (také: ponenáhlý, postupný, stupňovitý)
Na druhou stranu EU upřednostňovala pozvolný přístup, jehož výrazem byl seznam společných opatření.
The EU, on the other hand, has preferred a gradual approach, reflected by a list of joint measures.
Komise je přesvědčena, že pozvolný postup vůči přechodu k podmínkám maximálního udržitelného výnosu by měl ve skutečnosti být všeobecným pravidlem.
The Commission believes that a gradual approach to moving to MSY conditions should in fact be a general rule.

Příklady použití pro "pozvolný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA já zde nikoho neobviňuji z toho, co se tu děje, ale je to pozvolný vývoj.
And I'm not making an indictment towards what's happening here, but it is a slow progression.
CzechNa druhou stranu EU upřednostňovala pozvolný přístup, jehož výrazem byl seznam společných opatření.
The EU, on the other hand, has preferred a gradual approach, reflected by a list of joint measures.
CzechKomise je přesvědčena, že pozvolný postup vůči přechodu k podmínkám maximálního udržitelného výnosu by měl ve skutečnosti být všeobecným pravidlem.
The Commission believes that a gradual approach to moving to MSY conditions should in fact be a general rule.