česko-anglicko překlad pro "pozván"

CS

"pozván" anglický překlad

volume_up
pozván {příč. min.}
EN
volume_up
pozvaný {příd. jm. m.}
volume_up
pozvání {stř mn. č.}
CS

pozván {příčestí minulé}

volume_up
pozván
volume_up
invited {příč. min.}
Nebyl na zasedání pozván, nebo se snad jedná o chybu v zápisu?
Was he not invited, or is this an error in the minutes?
Nemyslíme si, že by pan bin Alí byl někdy pozván do Evropského parlamentu.
We do not think that Mr Ben Ali has ever been invited to the European Parliament.
A 7. září jsem byl pozván do New Yorku.
And then on the seventh of September, I was invited to New York.

Příklady použití pro "pozván" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemyslíme si, že by pan bin Alí byl někdy pozván do Evropského parlamentu.
We do not think that Mr Ben Ali has ever been invited to the European Parliament.
CzechByl jsem pozván do Tegucigalpa udělat prezentaci 4. a 5. ledna.
I was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January fourth and fifth.
CzechVelice rád přijdu s vámi pohovořit o Íránu nebo jiných záležitostech, kdykoliv budu pozván.
I shall be happy to come and talk to you about Iran or any other matters whenever I am invited.
CzechNebyl na zasedání pozván, nebo se snad jedná o chybu v zápisu?
Was he not invited, or is this an error in the minutes?
CzechMinulý rok jsem byl pozván, abych mluvil na NBA All-Stars.
Last year, I was invited to speak at NBA All-Stars game.
CzechByl jsem pozván, abych zde dnes promluvil o svém vztahu s Lakoty a to je pro mě velmi těžké.
So I've been asked to talk a little bit today about my relationship with the Lakota, and that's a very difficult one for me.
CzechA 7. září jsem byl pozván do New Yorku.
And then on the seventh of September, I was invited to New York.
CzechZarazilo mne, že pan Juncker nebyl jako předseda Euroskupiny pozván na poslední summit do Washingtonu.
I was amazed that Mr Juncker, as President of the Eurogroup, was not invited to the most recent summit in Washington.
CzechJsem vám velmi vděčný za ústní pozvání, ale - opakuji - formálně jsem na toto zasedání pozván nebyl.
I am very grateful to you for the oral invitation to come here but, I repeat, I was not formally invited to this sitting.
Czech. - (ES) Pane předsedající, těší mě, že jsem přítomen u této rozpravy, i když jsem nebyl formálně pozván.
Mr President, I am delighted to be here at this debate, even though I was not formally invited.
CzechPamatuji se, jak jsem jako mladý nově zvolený poslanec švédského parlamentu byl pozván na návštěvu Evropského parlamentu.
I remember how as a young, newly elected member of the Swedish parliament I was invited to visit the European Parliament.
CzechExistuje také možnost, že bude žadatel o vízum v průběhu rozhodování o udělení schengenského víza pozván k pohovoru.
There is also the possibility that any visa applicant can be called for an interview when considering granting a Schengen visa.
CzechNebyl jsem na ni pozván.
CzechNyní zjišťujeme, že Mugabe je znovu pozván na summit EU-Afrika, pravda, v Libyi, a my pokorně klušeme dál, jako by se nic nestalo.
Now we find that Mugabe is yet again invited to an EU-Africa summit, albeit in Libya, and we meekly trot along as if none of this mattered.
CzechZadruhé, pokud bude ministr zahraničních věcí Sergej Martynov pozván na jednání v Lucemburku, navrhuji, aby Rada kontaktovala také opozici.
Secondly, if the Foreign Minister, Sergei Martynov, is invited to talks in Luxembourg, I propose that the Council also contact the opposition.
CzechBěloruský ministr zahraničních věcí, pan Martynov, byl pozván za schůzku tzv. trojky v rámci Rady, která se má konat dne 13. října v Lucemburku.
The Belarus foreign minister, Mr Martynov, was invited to a troika during the Council meeting due to take place in Luxembourg on 13 October.
CzechByl jsem pozván na zasedání Evropské rady, abych přednesl úvodní řeč.
I was invited to the European Council meeting to give an introductory speech, which is available on the internet - I can send it to you by e-mail as well.
Czech(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nedávno jsem byl pozván na zasedání Rotary Clubu, kde se odehrála velice zajímavá debata.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I was recently invited to a Rotary Club meeting, where a very interesting debate took place.
CzechJak je možné, že vy jako nizozemská poslankyně, ani slovem nezmiňujete skandál, kdy minulý týden nebyl nizozemský ministr financí pozván na summit?
How can it be that you, as a Dutch parliamentarian, do not even mention the scandal that the Dutch Finance Minister was not invited to the summit last week?
CzechAčkoliv jsem nebyl oficiálně pozván, požádali jste mne, dámy a pánové, abych přišel, a já jsem přišel.
Even though I had not been officially invited, you, ladies and gentlemen, asked me to come and I came: I was present and spoke in that debate.