česko-anglicko překlad pro "pozpátku"

CS

"pozpátku" anglický překlad

CS

pozpátku {příslovce}

volume_up
pozpátku (také: obráceně)
Ale pro druhé vlákno to není tak jednoduché, protože musí být kopírováno pozpátku.
But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
Vezmu to pozpátku, abychom skončili u nejlepších projektů.
I'm going to go from backwards so that we end up with the best projects.
A nástroje v podstatě pracují pozpátku.
And the instruments are essentially working backwards.
pozpátku (také: dozadu)

Příklady použití pro "pozpátku" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle pro druhé vlákno to není tak jednoduché, protože musí být kopírováno pozpátku.
But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
CzechVezmu to pozpátku, abychom skončili u nejlepších projektů.
I'm going to go from backwards so that we end up with the best projects.
Czech(Smích) No dobře, teď si to přehrajeme pozpátku.
(Music) Boy, couldn't you just listen to that all day?
CzechA vezmu Spojené státy - pořád chceme vidět to pozadí - a vložím je takhle sem, a teď jdeme pozpátku.
And I take the United States -- we still want to see the background -- I put them up like this, and now we go backwards.
CzechČas běží pozpátku, protože jsem uvnitř toho.
The time's going backwards because I'm inside of it.
CzechJako byste do éry sbližování občanů a institucí Unie vstupovali pozpátku.
This is to some extent like moving backwards at a time when the EU's citizens and institutions are supposed to be moving closer together.
CzechA nástroje v podstatě pracují pozpátku.
And the instruments are essentially working backwards.
CzechTakže jestli si myslíte, že nejdřív byla sladkost, a pak jsme se vyvinuli, abychom měli rádi sladké, myslíte pozpátku; prostě špatně.
So if you think first there was sweetness, and then we evolved to like sweetness, you’ve got it backwards; that’s just wrong.
CzechJednomu z nich se zaseklo jedno z kol a nefunguje, jedno z předních kol, a to řešíme tak, že jej necháváme jezdit pozpátku.
You know, one of them, one of the wheels is stuck, is not working, one of the front wheels, so what we are doing, we are driving it backwards.
CzechJe také důležité, abychom změnili styl Ginger Rogersové a Freda Astaira - vzpomeňme si, že Ginger Rogersová musela dělat vše "pozpátku a na vysokých podpatcích".
It will be really important too that we make changes in the style of Ginger Rogers and Fred Astaire - remembering that Ginger Rogers had to do everything 'backwards in high heels'.