česko-anglicko překlad pro "poznamenat si"

CS

"poznamenat si" anglický překlad

EN
CS

poznamenat si {reflexivní sloveso}

volume_up
poznamenat si

Příklady použití pro "poznamenat si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTaké se zobrazí možnost poznamenat si, že účet vašeho přítele byl napaden hackerem.
There's also an option to note that your friend has been hacked.
CzechPotřebujete-li si poznamenat informace o obchodním kontaktu, můžete je uložit do složky Kontakty.
When you want to take notes about a business contact, you can store them in the Contacts folder.
CzechNezapomeňte si poznamenat údaje UnitAddress a CableCARD S/N (sériové číslo) na vnější straně karty CableCARD.
Be sure to write down the UnitAddress and the CableCARD S/N (serial number) from the outside of your CableCARD.
CzechMůžete si například poznamenat stránky, které budete tisknout, nebo vybrat část dokumentu před jeho odesláním do tiskárny.
You might, for example, need to make a note of which pages to print or select part of a document before sending it to the printer.
CzechZávěrem chci poznamenat, že jsme si všichni vědomi situace, v jaké se nachází švédský občan Dawit Isaak, který je stále vězněn v Eritreji.
Finally, we are also fully aware of the situation of the Swedish citizen, Dawit Isaak, who is still under arrest in Eritrea.
CzechJe ale třeba také poznamenat, že EU si je při podnikání kroků proti tomuto pirátství jasně vědoma toho, že hájí své přímé zájmy.
However, it should also be noted that the EU, in taking action against this piracy, is clearly aware that it is defending its direct interests.
CzechPro zlepšení koordinace uvnitř Komise udělám vše, co bude v mých silách, ale musím poznamenat, že si myslím, že koordinace fungovala dobře.
I will do everything within my power to improve internal coordination within the Commission, but I must say that I think that coordination has been good.

Podobné překlady pro "poznamenat si" anglicky

si zájmeno
poznamenat sloveso
uvědomit si sloveso
zdřímnout si sloveso
English
zvolit si sloveso
vážit si sloveso
English
vybrat si sloveso
English
uvědomovat si sloveso