česko-anglicko překlad pro "poznámkový blok"

CS

"poznámkový blok" anglický překlad

CS

poznámkový blok

volume_up
poznámkový blok (také: diář, zápisník)
volume_up
notebook {podstatné jméno}
Pokud chcete online synchronizovat poznámkový blok aplikace OneNote, postupujte takto:
To sync a OneNote notebook online, follow these steps:
Pokud jste přidali poznámkový blok OneNote, zkontrolujte, zda je každá sekce menší než 1 GB.
If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
V posledních dvou letech jeho života, když byl nemocný, zaplnil svůj poznámkový blok svými myšlenkami o mě.
In the last two years of his life, when he was sick, he filled a notebook with his thoughts about me.
poznámkový blok
volume_up
notepad {podstatné jméno}
Spusťte program Poznámkový blok nebo textový procesor a potom vložte seznam domovských stránek.
Open Notepad or your word processor and then paste the home page list.
Obrázky nelze vkládat do programu Poznámkový blok.
Pictures cannot be pasted into Notepad.
Například program WordPad podporuje rozpoznávání řeči, ale program Poznámkový blok nikoli.
For example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.

Příklady použití pro "poznámkový blok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud jste přidali poznámkový blok OneNote, zkontrolujte, zda je každá sekce menší než 1 GB.
If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
CzechNapříklad program WordPad podporuje rozpoznávání řeči, ale program Poznámkový blok nikoli.
For example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.
CzechSpusťte program Poznámkový blok nebo textový procesor a potom vložte seznam domovských stránek.
Open Notepad or your word processor and then paste the home page list.
CzechPokud chcete online synchronizovat poznámkový blok aplikace OneNote, postupujte takto:
To sync a OneNote notebook online, follow these steps:
CzechV posledních dvou letech jeho života, když byl nemocný, zaplnil svůj poznámkový blok svými myšlenkami o mě.
In the last two years of his life, when he was sick, he filled a notebook with his thoughts about me.
CzechObrázky nelze vkládat do programu Poznámkový blok.
CzechÚpravy a změny uspořádání domovských stránek lze provádět pomocí textového editoru, jako je například Poznámkový blok nebo textový procesor.
You can use a text editor, such as Notepad or your word processor to edit and rearrange your home pages.
CzechChcete-li dokument XPS vytvořit v jiných programech, jako je Poznámkový blok nebo WordPad, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.
To create an XPS document in other programs, such as Notepad or WordPad, click the File menu, and then click Print.
CzechNa rozdíl od programu Poznámkový blok umožňuje program WordPad v dokumentech formátování textu (například kurzívu, tučné a podtržené písmo) a vkládání obrázků.
Unlike Notepad, WordPad enables you to include text with formatting—such as italic, bold, and underline—as well as graphics.
CzechVýchozím nastavením je to program Poznámkový blok systému Windows, ale můžete zvolit libovolný jiný textový editor či editor HTML souborů, jako například Microsoft FrontPage.
By default it will be Windows Notepad, but you can change it to any other text or HTML editor, such as Microsoft FrontPage.
CzechPokud jsou spuštěny oba programy, tlačítka řeči se zobrazí v případě, že je aktivní program WordPad, pokud ale přepnete do programu Poznámkový blok, tlačítka zmizí.
If both programs are running, the speech buttons appear when WordPad is active, but disappear when you make Notepad the active program.
CzechNěkteré programy, například WordPad, Poznámkový blok nebo Malování, automaticky otevřou při spuštění programu dokument bez názvu, takže můžete začít hned pracovat.
Some programs, including WordPad, NotePad, and Paint, open a blank, untitled document automatically when you start the program, so that you can start working right away.
CzechNa rozdíl od programu Poznámkový blok mohou dokumenty v programu WordPad obsahovat složité formátování a grafiku a lze do nich propojit nebo vložit objekty.
Unlike Notepad, WordPad documents can include complex formatting and graphics, and you can link to or embed objects, such as pictures or other documents, within a WordPad document.
CzechPokud máte koncepty e-mailů, může být před opětovným připojením pošty nutné zkopírovat je a vložit do samostatného souboru (v aplikaci Word nebo Poznámkový blok) a uložit.
If you have any email drafts, before you reconnect your mail, you might want to copy and paste these into a separate file (like a Word or Notepad document) and save it.

Podobné překlady pro "poznámkový blok" anglicky

blok podstatné jméno
obytný blok podstatné jméno