česko-anglicko překlad pro "pozměňování"

CS

"pozměňování" anglický překlad

CS

pozměňování {střední rod}

volume_up
pozměňování (také: měnění, upravování)
volume_up
altering {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pozměňování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJednou z oblastí, která veřejnosti ztěžuje život, je neustálé pozměňování právních předpisů.
Simplifying the lives of Europeans is one of the EU's concerns.
CzechJednou z oblastí, která veřejnosti ztěžuje život, je neustálé pozměňování právních předpisů.
One of the areas that make the lives of the EU public difficult is the constant amendments to legislation.
CzechJednou z oblastí, které evropské veřejnosti komplikují život, je neustálé pozměňování právních předpisů.
One of the areas that make the lives of the EU public difficult is the constant amendments to legislation.
CzechPři pozměňování restrukturalizačního plánu je třeba vzít v úvahu, že některé členské státy se již zřekly podstatné části své kvóty.
In modifying the restructuring scheme, it must be taken into account that some Member States have renounced a substantial portion of their quota.
CzechJe třeba formulovat právní základy, které by zabránily zásadnímu pozměňování smluv, jež by jenom zpomalilo provádění opatření, která musejí být přijata.
Legal bases should be found to prevent the treaties from being substantially amended, which would only slow down the implementation of measures that must be taken.