CS

pozdrav {mužský rod }

volume_up
pozdrav (také: uvítání)
volume_up
greeting {podstatné jméno}
Ráda bych poslala pozdrav Andreji Sannikovovi i ostatním, kteří jsou ve vězení.
I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.
Pane úřadující předsedo, dovolte mi závěrem říci, že jste na svém místě našel pozdrav od mnohých mých kolegyň poslankyň - růži a dopis.
Mr President-in-Office, let me say in closing that you found on your seat a greeting from many of my female fellow Members - a rose and a letter.
Chcete-li „vlastnoručně“ vyrobit osobní pozdrav nebo blahopřání, ale trochu se děsíte představy lepidla, barevného papíru a pastelů, zkuste to s videopohlednicí.
If you're looking to create a more personal greeting card and the thought of glue sticks and glitter scares you, try your hand at a video card.
pozdrav
volume_up
salute {podstatné jméno}
pozdrav (také: kroupa, kroupy, krupobití)
volume_up
hail {podstatné jméno}
pozdrav (také: oslovení, pozdravení)
volume_up
salutation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pozdrav" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRáda bych poslala pozdrav Andreji Sannikovovi i ostatním, kteří jsou ve vězení.
I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.
CzechPaní komisařko, i já bych chtěl touto cestou vzkázat pozdrav vašemu vynikajícímu týmu.
Commissioner, I would also like to send my regards to your excellent team.
CzechAby poslal pozdrav celé Šutce, vybral si nový hit od Ramka.
To greet all of Shutka he chose Ramko's latest hit.
CzechJe to místo, kde velí ženy, kde mají sex na pozdrav, a kde hra určuje pravidla -- kde zábava je vážná věc.
It's a place where women run the show, have sex to say hello, and play rules the day -- where fun is serious business.
Czech(Smích) Ale pozdrav jsem vyřvávala.
Czech(DE) Pane předsedající, rád bych požádal pana Karase, aby vyřídil pozdrav od Evropského parlamentu té školačce, kterou zmiňoval.
(DE) Mr President, I would like to turn to Mr Karas and ask him to convey the European Parliament's greetings to the schoolgirl whom he mentioned.
CzechAni gangsterský pozdrav?
Czech... posílá pozdrav!
CzechPane úřadující předsedo, dovolte mi závěrem říci, že jste na svém místě našel pozdrav od mnohých mých kolegyň poslankyň - růži a dopis.
Mr President-in-Office, let me say in closing that you found on your seat a greeting from many of my female fellow Members - a rose and a letter.
CzechDovolte mi, abych tlumočil srdečný pozdrav delegaci na návštěvnické galerii od tibetského exilového parlamentu vedeného jeho mluvčím panem Karma Čophelem.
May I extend a very warm welcome to a delegation in the visitors' gallery from the Tibetan Parliament-in-exile, led by its Speaker, Karma Chophel.
CzechChcete-li „vlastnoručně“ vyrobit osobní pozdrav nebo blahopřání, ale trochu se děsíte představy lepidla, barevného papíru a pastelů, zkuste to s videopohlednicí.
If you're looking to create a more personal greeting card and the thought of glue sticks and glitter scares you, try your hand at a video card.
CzechHned první den nás vedoucí nahnala dohromady a naučila nás pozdrav, který jsme podle ní měly dělat každý den po zbytek léta, abychom si udržely táborového ducha.
And on the very first day our counselor gathered us all together and she taught us a cheer that she said we would be doing every day for the rest of the summer to instill camp spirit.