česko-anglicko překlad pro "pozůstatky"

CS

"pozůstatky" anglický překlad

volume_up
pozůstatkový {příd. jm. m.}
volume_up
pozůstatek supernovy {m}
EN
CS

pozůstatky {mužský rod množné číslo}

volume_up
To, o čem dnes diskutujeme, jsou pouze smutné pozůstatky.
What we are discussing today are the sad remains.
Ve skutečnosti zbývají už jen pozůstatky kdysi mocné strany Baath, která vládla také Iráku, a tak otázky, jako jsou práva žen, zaznamenaly pokrok.
In fact, it remains the only vestige now of the once powerful Ba'athist Party which ruled Iraq as well, so things like women's rights are advanced.
pozůstatky (také: sutiny, suť, trosky)
pozůstatky (také: relikvie)
Protože Kába a rituály s ní spojené jsou pozůstatky z nejrannějšího období Islámu, z časů proroka Mohameda.
Because the Kaaba and the rituals around it are relics from the earliest phase of Islam, that of prophet Muhammad.
pozůstatky (také: kocoviny)

Příklady použití pro "pozůstatky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(FI) Vážený pane předsedající, setkáváme se zde s pozůstatky minulosti.
(FI) Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, we have history behind us.
Czech(PL) Paní předsedající, Severní Korea a Kuba jsou posledními pozůstatky komunismu ve světě.
(PL) Madam President, North Korea and Cuba are the last remnants of Communism in the world.
CzechTo, o čem dnes diskutujeme, jsou pouze smutné pozůstatky.
What we are discussing today are the sad remains.
CzechProtože Kába a rituály s ní spojené jsou pozůstatky z nejrannějšího období Islámu, z časů proroka Mohameda.
Because the Kaaba and the rituals around it are relics from the earliest phase of Islam, that of prophet Muhammad.
CzechEvropská unie má stále své vlastní pozůstatky v podobě Finska a Polska, které nadále odmítají úmluvu ratifikovat.
The European Union still has its own glass houses with Finland and Poland continuing to refuse to ratify the Convention.
CzechMinulý rok našli na Floridě pozůstatky vyhynulého předka nosorožců a konstatovali: "Vypadá to, že většinu svého času trávil ve vodě."
Last year in Florida they found extinct ancestor of a rhinoceros and said, "Seems to have spent most of its time in the water."
CzechVe skutečnosti zbývají už jen pozůstatky kdysi mocné strany Baath, která vládla také Iráku, a tak otázky, jako jsou práva žen, zaznamenaly pokrok.
In fact, it remains the only vestige now of the once powerful Ba'athist Party which ruled Iraq as well, so things like women's rights are advanced.
CzechVzpomínám, jakou intenzivní naději vzbuzovala oranžová revoluce a jakou pro Ukrajince znamenala čáru za pozůstatky sovětské minulosti.
I remember the sense of hope that came with the Orange Revolution, and the break with the Soviet-influenced past that it brought about for the Ukrainian people.
CzechVíte, začínají chápat, že hra je u konce, a zároveň se v zoufalé snaze zachránit svůj sen snaží ze systému odstranit jakékoli pozůstatky demokracie.
You know, they are beginning to understand that the game is up and yet, in their desperation to preserve their dream, they want to remove any remaining traces of democracy from the system.
CzechRozpory mezi jejími členy, její neschopnost překonat poslední pozůstatky studené války a zamrzlé konflikty ji postupně paralyzovaly, podkopaly její důvěryhodnost.
Disputes between participating States, its inability to overcome the last vestiges of the post-Cold War period, and the frozen conflicts have gradually paralysed it, undermining its credibility.