česko-anglicko překlad pro "povzbudivě"

CS

"povzbudivě" anglický překlad

volume_up
povzbudivý {příd. jm. m.}
CS

povzbudivě {příslovce}

volume_up
povzbudivě
Když byla v rámci Maastrichtské dohody vytvořena funkce veřejného ochránce práv, byli jsme na důležité křižovatce mezi hospodářskou unií a povzbudivě politickou unií.
When the position of Ombudsman was created by the Treaty of Maastricht, we were at an important crossroads between a basically economic Union and an encouragingly political Union.

Příklady použití pro "povzbudivě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že ze čtení mezi řádky bude jasně patrné, že mým cílem je, aby tato zpráva vyzněla pozitivně, povzbudivě.
I hope that reading between the lines will make it clear that my aim is to give the report a positive, encouraging tone.
Czech. - Vážený pane předsedající, tato rozprava je velmi podnětná a většina příspěvků vyznívá povzbudivě.
Member of the Commission. - Mr President, this debate has been very interesting and most of the contributions have been encouraging.
CzechKdyž byla v rámci Maastrichtské dohody vytvořena funkce veřejného ochránce práv, byli jsme na důležité křižovatce mezi hospodářskou unií a povzbudivě politickou unií.
When the position of Ombudsman was created by the Treaty of Maastricht, we were at an important crossroads between a basically economic Union and an encouragingly political Union.