česko-anglicko překlad pro "povrchy"

CS

"povrchy" anglický překlad

volume_up
povrchy {m mn. č.}
volume_up
povrchový {příd. jm. m.}
volume_up
povrchový {příd. jm.}
CS

povrchy {mužský rod množné číslo}

volume_up
povrchy
Dovoluji si zdůraznit, že tyto povrchy jsou kompletně umělé. ~~~ Byly vytvořeny v počítači.
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Tyto povrchy budou odkryty a renovovány.
These surfaces will be uncovered and restored.
Tyto tzv. cool roofs jsou vysoce reflexní povrchy, které nepohlcují solární teplo a přenášejí je do budovy nebo atmosféry.
Cool roofs are highly reflective surfaces that don't absorb solar heat and pass it on to the building or atmosphere.
povrchy (také: dna, země, základy)

Příklady použití pro "povrchy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDovoluji si zdůraznit, že tyto povrchy jsou kompletně umělé. ~~~ Byly vytvořeny v počítači.
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
CzechTyto povrchy budou odkryty a renovovány.
These surfaces will be uncovered and restored.
CzechTyto tzv. cool roofs jsou vysoce reflexní povrchy, které nepohlcují solární teplo a přenášejí je do budovy nebo atmosféry.
Cool roofs are highly reflective surfaces that don't absorb solar heat and pass it on to the building or atmosphere.
CzechZákladní vzhled budovy bude zachován a její vnější plášť a povrchy projdou rekonstrukcí v souladu s požadavky orgánů památkové péče.
The basic appearance of the building will be retained, with its facades and surfaces being restored in line with the preservation order.
CzechFasády a jednotlivé povrchy budou rekonstruovány vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, a její základní vzhled tak bude zachován.
The basic appearance of the Grossmarkthalle will be maintained, with the facades and surfaces being restored in line with the preservation order.
CzechRestaurátoři vyhledávali původní povrchy a prováděli hodnocení jejich stavu.
Engineers assessed the structural soundness of the building and thus its suitability for further use, while building restorers searched for original surfaces and evaluated their condition.
CzechVíme například, nezávisle na ročních obdobích, že povrchy odkloněné od zářícího tepla jsou zahřívány míň, a že rotující koule v prostoru směřuje stále stejným směrem.
For instance, we know, independently of seasons, that surfaces tilted away from radiant heat are heated less, and that a spinning sphere, in space, points in a constant direction.