česko-anglicko překlad pro "povrch"

CS

"povrch" anglický překlad

volume_up
povrchový {příd. jm. m.}
volume_up
povrchy {m mn. č.}
volume_up
povrchový {příd. jm.}
CS

povrch {mužský rod }

volume_up
volume_up
surface {podstatné jméno}
Mohli bychom integrovat povrch, který se zapisuje většinou jako velká sigma.
We can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Povrch Země je absolutně prolezlý dírami a tady jsme my, přímo uprostřed toho všeho.
The surface of the Earth is absolutely riddled with holes, and here we are, right in the middle.
Tento květ se vyvinul tak, aby napodobil kovově lesklý povrch pozorovatelný na některých broucích.
And this one is evolved to mimic a glossy metallic surface you see on some beetles.
povrch (také: plocha)

Příklady použití pro "povrch" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohli bychom integrovat povrch, který se zapisuje většinou jako velká sigma.
We can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
CzechHysterie ohledně změny klimatu někdy vynese na povrch naše totalitářské rysy!
Hysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
CzechEB: Vnější povrch sondy může dosáhnout téměř stejné teploty jako povrch Slunce.
EB: The outside can get almost as hot as the surface of the Sun.
CzechToroid, pro ty, kteří neví, je povrch koblihy, nebo pro některé z nás bagel.
A toroid, for those who don't know, is the surface of a doughnut or, for some of us, a bagel.
CzechIdeologické lpění na euru povede k tomu, že problémy s měnou opět vystoupí na povrch.
Ideological clinging to the euro will see monetary problems resurface in boom time and bust.
CzechPovrch Země je absolutně prolezlý dírami a tady jsme my, přímo uprostřed toho všeho.
The surface of the Earth is absolutely riddled with holes, and here we are, right in the middle.
CzechTento květ se vyvinul tak, aby napodobil kovově lesklý povrch pozorovatelný na některých broucích.
And this one is evolved to mimic a glossy metallic surface you see on some beetles.
CzechVytvářím všechna tahle různá okna jako pohled pod povrch.
And I'm making all those kinds of windows. ~~~ So it's to look beyond the surface.
CzechA proto nemůžeme vidět dolů ma povrch Titanu. ~~~ našima očima ve viditelném spektru.
And that's why you cannot see down to the surface with our eyes in the visible region of the spectrum.
CzechMůžete použít jakýkoliv povrch, jakoukoliv zeď jako obrazovku.
You can start using any surface, any wall around you, as an interface.
CzechVyrobili jsme tedy protiangiogenní mast, a ta byla aplikována na povrch nádoru třikrát týdně.
So we created an antiangiogenic paste. We had it painted on top of the cancer three times a week.
Czech16 terawattů energie dopadá na povrch Země každých 88 minut.
16 terawatts of energy hits the Earth's surface every 88 minutes.
CzechJedinou výjimkou je nahý somálský rypoš, který ale nikdy nevystrčí nos nad povrch země.
The only exception is the naked Somalian mole-rat, which never puts its nose above the surface of the ground.
CzechTrvalo jí dvě a půl hodiny než se snesla na povrch, na který přistála.
We deployed it to the atmosphere of Titan, it took two and a half hours to descend, and it landed on the surface.
CzechU věcí, stejně jako u lidí, vidíme pouze povrch, kůži.
With matter, as with people, we see only the skin of things.
CzechV průběhu dnešní rozpravy vyjdou na povrch dobré i špatné stránky zprávy, jak chvála na ni, tak její kritika.
The good and bad aspects of the report will come out in today's debate, both praise and criticism.
CzechNanočástice mají velký povrch a velkou povrchovou energii, díky čemuž mají tyto vlastnosti:
Nanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
CzechZkusme si představit, jak může povrch Titanu vypadat.
Try to imagine what the surface of Titan might look like.
CzechZde nejvíce vystupuje na povrch selhání Komise při přípravách na přistoupení těchto zemí.
The failure of the Commission in connection with the preparation for the accessions of these countries is most evident here.
CzechTak budeme schopni napravit veškeré nedostatky ve fungování či účinnosti, které vyplynou na povrch.
We will then be able to rectify any shortcomings that stand out as functioning less well or as being less effective.