česko-anglicko překlad pro "povolat"

CS

"povolat" anglický překlad

CS

povolat {sloveso}

volume_up
Tímto chci říci, že Evropa bude muset někoho povolat k zodpovědnosti.
By this, I mean that Europe needs to call somebody to account.
Nikdo tehdy nevystoupil s nápadem povolat nějaký evropský měnový fond.
Nobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
Musíme rovněž povolat znečišťovatele k větší odpovědnosti a přísně uplatňovat princip "znečišťovatel platí".
We must also call polluters to greater account and strictly apply the 'polluter pays' principle.
povolat (také: poslat pro)
OSN by mělo vyslat do těchto tří zemí misi a povolat tyto režimy k odpovědnosti za porušování lidských práv.
The UN should send a mission to the three countries in order to hold the regimes accountable for human rights violations.

Příklady použití pro "povolat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávě naopak, v tomto ohledu je třeba povolat Írán k zodpovědnosti za jeho chování.
On the contrary, in that respect, Iran must be called to account for its own behaviour.
CzechMusíme proto povolat nové týmy, abychom jim umožnili zasloužilý odpočinek.
We must, therefore, take on new teams to allow them a welldeserved rest.
CzechNikdo tehdy nevystoupil s nápadem povolat nějaký evropský měnový fond.
Nobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
CzechTímto chci říci, že Evropa bude muset někoho povolat k zodpovědnosti.
By this, I mean that Europe needs to call somebody to account.
CzechMusíme rovněž povolat znečišťovatele k větší odpovědnosti a přísně uplatňovat princip "znečišťovatel platí".
We must also call polluters to greater account and strictly apply the 'polluter pays' principle.
CzechOSN by mělo vyslat do těchto tří zemí misi a povolat tyto režimy k odpovědnosti za porušování lidských práv.
The UN should send a mission to the three countries in order to hold the regimes accountable for human rights violations.
CzechDokončili jsme všechny přípravy, které jim umožní povolat specialisty či potřebné pracovníky, aby situaci vyřešili?
Have we finished all the preparations enabling them to call on other specialists or on relief workers to resolve the matter?