CS

povolání {střední rod}

volume_up
povolání (také: profese, tvrzení, vyznání)
volume_up
profession {podstatné jméno}
Tato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.
The profession has to be fulfilling. It has to be seen as a good career.
Lyžařský instruktor totiž ve Francii spadá do obecnějšího povolání s názvem „učitel sportu“.
In France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
musíme podporovat zemědělské povolání a normy respektované zemědělci na evropské úrovni.
we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.
volume_up
career {podstatné jméno}
Tato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.
It has to be seen as a good career.
Ženy také častěji přerušují výkon povolání, když mají děti, a berou si volno na jejich výchovu.
Women also take more career breaks, for example, when they have children and take time off to bring them up.
A řekla jsem si: tohle je přesně povolání pro mě, protože mě zajímá tolik těch zaneřáděných témat.
And so I thought, you know what, this is the career for me, because I am interested in some messy topics.
povolání (také: okupace, okupování, zaměstnaní)
volume_up
occupation {podstatné jméno}
Ve většině evropských zemí se segregace na základě povolání a odvětví téměř nezměnila.
In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
Chtěl bych uvést krátkou poznámku k tématu licencí pro výkon povolání.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Podmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci (
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
povolání
volume_up
calling {podstatné jméno}
Jsme unií demokracií - máme demokratické povolání, takže tento proces změny podpoříme kreativně a s odhodláním.
We are a union of democracies - we have a democratic calling, so we will back this process of change with creativity and with determination.

Příklady použití pro "povolání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZdůrazňujeme podporu námořnických povolání a celoživotní odborné přípravy námořníků.
We highlight the promotion of maritime occupations and continuous training for them.
CzechNemoci z povolání jsou jaksi stranou, což podle mého názoru je krokem zpátky.
Occupational diseases are somewhat neglected. This is, in my opinion, a step backwards.
CzechA chemikálie se podílejí na vzniku 86 % nádorových onemocnění z povolání.
And chemicals are implicated in 86% of cancer-related occupational illnesses.
CzechUčitelé musí být odměňováni tak, jak to odpovídá významu jejich povolání pro společnost.
Teachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
CzechNa základní úrovni jde o omezení úrazů při práci a nemocí z povolání.
At a simple level, it is about reducing accidents at work and work-related illness.
CzechPodmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci (
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
CzechLyžařský instruktor totiž ve Francii spadá do obecnějšího povolání s názvem „učitel sportu“.
In France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
CzechVe většině evropských zemí se segregace na základě povolání a odvětví téměř nezměnila.
In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
CzechANO — Své povolání můžete začít ve Finsku vykonávat za stejných podmínek jako finští občané.
YES — You can begin practicing in Finland subject to the same conditions as the Finns.
CzechTato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.
The profession has to be fulfilling. It has to be seen as a good career.
CzechMusíme rovněž zajistit, aby více žen a dívek vykonávalo lépe placená povolání.
We also need to ensure that we have more women and girls going into the better paid professions.
CzechVšeho jsem nechala a vydala jsem se vstříc celé řadě zvláštních povolání.
So among them, I have been a shepherdess, a truck driver, a factory worker, a cleaning lady.
CzechA začali s DNA testy na dětích, podle nichž jim vybírají povolání.
We're finding all kinds of ways to push back the limits of what we know.
CzechPro vyhledávání v databázi musíte znát název svého povolání v daném jazyce.
You do need to know the name of the job in the local language.
CzechPřehled informací, které uvádíme pro povolání fyzioterapeuta, připravujeme i pro ostatní profese.
We are working to extend the service offered to physiotherapists to other professions.
CzechA myslím, že od jisté doby jsem věděla, že to není povolání pro mne.
And I think I knew from day one that it wasn't the right job for me.
Czechmusíme podporovat zemědělské povolání a normy respektované zemědělci na evropské úrovni.
we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.
CzechMěli bychom zlepšit platy vyučujících a zvýšit význam učitelského povolání.
We should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
CzechChtěl bych uvést krátkou poznámku k tématu licencí pro výkon povolání.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
CzechVe skutečnosti se ale nedozvíme nic o příčinách nemocí z povolání - ty jsou tři.
We are actually told nothing, however, about the causes of occupational illness - of which there are three.