česko-anglicko překlad pro "povětrnostní podmínky"

CS

"povětrnostní podmínky" anglický překlad

CS

povětrnostní podmínky {ženský rod množné číslo}

volume_up
povětrnostní podmínky
Po tři po sobě následující roky jsme měli nepříznivé povětrnostní podmínky v Austrálii.
We have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years.
Změna klimatu způsobuje extrémní povětrnostní podmínky a v některých zemích byla zničena celá úroda.
Climate change is causing extreme weather conditions and in some countries whole crops have been destroyed.
I když v první části roku zpomalily růst zejména nepříznivé povětrnostní podmínky, zdá se, že během jara dochází k jeho posilování.
While adverse weather conditions, in particular, dampened growth in the early part of the year, some strengthening appears to be taking place during the spring.

Příklady použití pro "povětrnostní podmínky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo tři po sobě následující roky jsme měli nepříznivé povětrnostní podmínky v Austrálii.
We have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years.
CzechZměna klimatu způsobuje extrémní povětrnostní podmínky a v některých zemích byla zničena celá úroda.
Climate change is causing extreme weather conditions and in some countries whole crops have been destroyed.
CzechI když v první části roku zpomalily růst zejména nepříznivé povětrnostní podmínky, zdá se, že během jara dochází k jeho posilování.
While adverse weather conditions, in particular, dampened growth in the early part of the year, some strengthening appears to be taking place during the spring.
CzechPovinnost zajistit ubytování však neplatí, pokud jsou důvodem zrušení nebo zpoždění cesty nepříznivé povětrnostní podmínky nebo velké přírodní katastrofy.
However, the obligation to provide accommodation does not apply if the cancellation or delay is caused by severe weather conditions or major natural disasters.
CzechBez ohledu na to, co se stane v Kodani na konferenci OSN o klimatu za necelé dva týdny, budou extrémní povětrnostní podmínky, podobně jako záplavy v Irsku, stále častější.
No matter what happens at the UN climate conference in less than two weeks in Copenhagen, extreme weather conditions, like the flooding in Ireland, will become more frequent.

Podobné překlady pro "povětrnostní podmínky" anglicky

povětrnostní přídavné jméno
English
podmínky podstatné jméno
obchodní podmínky podstatné jméno
prodejní podmínky podstatné jméno
vnější podmínky podstatné jméno
English
bídné podmínky podstatné jméno
finanční podmínky podstatné jméno
normální podmínky podstatné jméno
platební podmínky podstatné jméno
životní podmínky podstatné jméno