česko-anglicko překlad pro "povětří"

CS

"povětří" anglický překlad

EN
CS

povětří {střední rod}

volume_up
povětří (také: vzduch, vánek, éter)
volume_up
air {podstatné jméno}

Příklady použití pro "povětří" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJedním z nich je zástupce velitele Al-Kájdy v Jemenu a jeden se vyhodil do povětří.
One is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
CzechA že jeden jediný nesoulad celou teorii vyhodí do povětří.
And only one contrary data point can blow your theory out of the water.
CzechŠkoly, a to obzvlášť školy pro děvčata, podpálí nebo je násilím zavřou, vyhazují do povětří mosty a cesty.
Schools, and especially girls' schools, are being burnt down or forced to close, bridges and roads are being blown up.
CzechNebyli to skotští hráči ragby, kdo vyhodil do povětří vlaky metra v Londýně, ani velšští farmáři, ani angličtí hráči kriketu.
It was not Scottish rugby players who blew up the tube trains in London, nor Welsh farmers, nor even English cricketers.
CzechPřed 23 lety, 9. března, turečtí teroristé vyhodili do povětří vagon pro matky s dětmi ve vlaku na trati Sofia-Burgas.
March 9 is the date on which Turkish terrorists blasted the carriage for mothers with children on the Sofia - Burgas train 23 years ago.
CzechPřipomeňme si neúspěšný pokus vyhodit letadlo letící do USA do povětří, stejně jako hrozby namířené proti velvyslanectvím v Jemenu.
Let us also remember the failed attempt to blow up a plane flying to the USA, as well as threats against embassies in Yemen.
CzechV mé zemi jsme v současnosti svědky soudního řízení s osmi lidmi, kteří byli obviněni, že se pokusili vyhodit do povětří osm letadel.
We are presently witnessing in my country a trial of eight people who have been accused of trying to blow up eight airliners.
Czechvyhodit do povětří
CzechV roce 1982, uprostřed Studené války, bylo na Sibiři vyhozeno do povětří potrubí silou tří kilotun, což odpovídá čtvrtině bomby z Hirošimy.
In 1982, in the middle of the Cold War in Soviet Siberia, a pipeline exploded with a burst of 3 kilotons, the equivalent of a fourth of the Hiroshima bomb.
CzechJsem důstojníkem v záloze a mohu vám říci, že s bombardováním je spojeno zabíjení lidí, spalování lidí, vyhazování lidí do povětří.
I myself have seen the effects of bombardments: I am a reserve officer and I can tell you that a bombardment involves killing people, burning people, blowing people up.