česko-anglicko překlad pro "povědomí"

CS

"povědomí" anglický překlad

volume_up
zvyšování povědomí {stř}
CS

povědomí {střední rod}

volume_up
povědomí (také: uvědomování si, vědomí)
volume_up
awareness {podstatné jméno}
Bez povědomí veřejnosti a bez lepší informovanosti se nic nezmění.
Without public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
Proto je nezbytné zvyšovat veřejné povědomí a prosazovat informační kampaně.
Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
Budeme podporovat vzdělávání spotřebitelů a iniciativy pro zvyšování povědomí.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.

Příklady použití pro "povědomí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPracovníci musejí mít lepší povědomí o tom, že je nutné se neustále dále vzdělávat.
Workers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
CzechZvýšení dostupnosti orgánů vyžaduje zvýšení povědomí veřejnosti o této otázce.
Increasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
CzechZa druhé musíme udržovat povědomí o historii jako součásti evropské vzdělanosti.
Secondly we must retain historical awareness as part of European education.
CzechProto je nezbytné zvyšovat veřejné povědomí a prosazovat informační kampaně.
Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
CzechProto potřebujeme kampaně, které v rámci vzdělávacích programů zvýší povědomí.
Therefore, we need campaigns for raising awareness of education programmes.
CzechVěřím, že vaše práce v Bruselu pomůže zvýšit obecné povědomí v této oblasti.
I trust that your work in Brussels will help raise general awareness of this.
CzechSarajevo zaujímá v evropském historickém povědomí velmi významné místo.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
CzechZvyšování povědomí v socialistické skupině má proto ještě větší význam.
Awareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
CzechKomise zvyšuje povědomí o právech spotřebitelů pomocí různých nástrojů.
The Commission promotes awareness of consumer rights through various instruments.
CzechBez ohledu na to by se však mohlo zdát, že o konsensu neexistuje dostatečné povědomí.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
CzechMusíme o něm zvyšovat povědomí a je třeba, abychom vydali také politické poselství.
We must raise awareness about this, and the political message has to go through as well.
CzechDomnívám se, že v této souvislosti má velký význam zvyšování povědomí.
I think that awareness-raising has a very important role to play in that respect.
CzechJsou určeny pro posluchače, kteří již mají o tomto tématu základní povědomí.
It is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
CzechA aby zaváděla občanskou výchovu, aby vychovávala občany k povědomí o lidských právech.
And to carry out citizen education, to educate citizens about human rights.
CzechEvropský parlament hraje důležitou úlohu při zvyšování povědomí o této problematice.
The European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
CzechBudeme podporovat vzdělávání spotřebitelů a iniciativy pro zvyšování povědomí.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
CzechMusíme se zapojit do trvalé kampaně zvyšování povědomí a informovanosti.
What we must do is engage in a constant campaign of awareness-raising and information.
CzechČím silnější bude veřejné povědomí, tím snadněji společnost přijme finanční zátěž.
The greater the public awareness, the more readily will society accept the financial burden.
CzechProstudujte si strategie vytváření kampaní zaměřených na zvýšení povědomí o značce
Get strategies for creating campaigns that increase brand awareness
CzechByznys: Nejnižší povědomí v EU o tom, že podnikatelé prospívají společnosti.
Business: The lowest perception in the E.U. that entrepreneurs provide benefits to society.