česko-anglicko překlad pro "povýšit"

CS

"povýšit" anglický překlad

CS

povýšit {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "povýšit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMáme zde obrovskou příležitost povýšit euro na srovnávací měnu.
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
CzechPokud se vám podařilo povýšit na vrchol, 200 nebo 400 tisíc dolarů ročně byste doufali, že vyděláte.
If you managed to rise to the very top, 200,000 or 400,000 dollars a year is what you'd hope to make.
CzechPokud se vám podařilo povýšit - na lokálního šéfa, na chlápka jako je provozovatel místního McDonald's - vydělávali byste 100 000 dolarů za rok.
Now if you managed to rise up -- say, and be that local leader, the guy who's the equivalent of the McDonald's franchisee -- you'd be making 100,000 dollars a year.
CzechTyto dva kontinenty proto rychle potřebují vytvořit nový rámec a získat nový soubor nástrojů s cílem povýšit dialog EU-Africká unie na mnohem vyšší úroveň.
The two continents therefore urgently need to establish a new framework and acquire a new set of instruments in order to place the EU-AU dialogue on a much higher level.