česko-anglicko překlad pro "povýšený"

CS

"povýšený" anglický překlad

volume_up
povýšený {příd. jm. m.}
CS

povýšený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
povýšený (také: propagovaný, prosazovaný)
povýšený (také: nadutý, pyšný, ušlechtilý, vznešený)
volume_up
lofty {příd. jm.}
povýšený (také: arogantní, domýšlivý)
povýšený (také: odměřený, pohrdavý, pyšný, velkopanský)
povýšený
povýšený (také: povyšující se)
volume_up
uppity {příd. jm.}
povýšený
Samozřejmě právě naopak, ale problém této zprávy, stejně jako vlastně všech zpráv v této politicky korektní sněmovně, je její povýšený tón.
Quite the contrary, of course, but the problem with this report, and all similar reports, in fact, in this politically correct House, is its patronising tone.
povýšený (také: domýšlivý)
povýšený
volume_up
sniffy {příd. jm.}
povýšený
povýšený (také: blahosklonný)
povýšený (také: arogantní)

Příklady použití pro "povýšený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStejně podstatná je i skutečnost, že právní stát a lidská důstojnost byly povýšeny mezi cíle spolupráce.
Equally important, the rule of law and human dignity in work are elevated to cooperation objectives.
CzechŽeny se třemi nebo čtyřmi dětmi musí mít možnost získat zaměstnání nebo být povýšeny na základě stejných zásad jako muži.
Mothers of three or four children must have the possibility of employment and promotion on the same principles as men.
CzechSamozřejmě právě naopak, ale problém této zprávy, stejně jako vlastně všech zpráv v této politicky korektní sněmovně, je její povýšený tón.
Quite the contrary, of course, but the problem with this report, and all similar reports, in fact, in this politically correct House, is its patronising tone.