česko-anglicko překlad pro "použitím"

CS

"použitím" anglický překlad

volume_up
použití {stř mn. č.}
volume_up
použitý {příd. jm. m.}
CS

použitím {příslovce}

volume_up
použitím
Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using the software, you consent to the transmission of this information.
Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using these features, you consent to the transmission of this information.
Usnadněte zákazníkům placení použitím služby Google Checkout.
Make it easy for customers to pay you by using Google Checkout.

Příklady použití pro "použitím" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo výměně pevného disku byste měli své soubory obnovit s použitím jejich zálohy.
After you have replaced your hard disk, you should restore your files from a backup.
CzechPoužitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using the software, you consent to the transmission of this information.
CzechPoužitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací.
By using these features, you consent to the transmission of this information.
CzechMůžete to otestovat použitím jiného kabelu, o kterém víte, že funguje správně.
You can test this by using a different cable that you know works properly.
CzechS použitím mírových prostředků se jim podařilo uskutečnit zásadní změnu.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
CzechZkoumáme rovněž otázky související s novými technologiemi a jejich celosvětovým použitím.
Issues posed by new technologies and their worldwide deployment are also examined.
CzechPřihlaste se ke svému účtu Microsoft s použitím své e-mailové adresy a hesla.
Sign in to your Microsoft account using your email address and password.
CzechUrčení, kdo má přístup k dokumentu a na jak dlouho, použitím oprávnění k dokumentu
Determining who can access the document and for how long by applying document permissions
CzechZobrazíte tak stránky na webu, které na vaše stránky odkazují s použitím daného textu.
This will display pages on the web that refer to your site using this text.
CzechEdward Hopper byl opravdový mistr ve tvorbě příběhu s použitím světla a tmy.
Edward Hopper was a real master in creating the narration by working with light and dark.
CzechTato nová rozpočtová položka bude tedy zahrnuta s použitím položky "pour mémoire" (p.m.).
This new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
CzechMůžeme jej popsat použitím moderní počítačové terminologie jako kulturu čtení i záznamu.
We could describe it using modern computer terminology as a kind of read-write culture.
CzechVýrobky se vyvážejí do třetích zemí, před použitím se uskladňují.
Products are exported to third countries; products are stored before they are used.
CzechV poli Dočasné úložiště zvolte jednotku zformátovanou s použitím systému souborů NTFS.
In the Temporary Storage box, choose the drive that is formatted using the NTFS file system.
CzechMnoho běžných operací v programu Movie Maker je možné provádět s použitím klávesnice.
You can do many common tasks in Movie Maker by using the keyboard.
CzechTomuto problému se lze u těchto programů vyhnout použitím měřítka rozlišení DPI stylu Windows XP.
You can avoid this issue by using Windows XP style DPI scaling for these programs.
CzechVšechny funkce v aplikaci Windows Media Center jsou dostupné také pouze s použitím klávesnice.
You can access any feature in Windows Media Center using only the keyboard.
CzechUpgrade plánu pro úložiště s použitím jiného způsobu platby je proces, který vyžaduje dva kroky.
Upgrading your storage plan using an different payment method is a two-part process.
CzechSvůj film ale můžete uložit také s použitím vlastních nastavení, která jste vytvořili.
But you can also save your movie with a custom setting you create.
CzechMůžete také zkusit přeinstalaci s použitím originální verze systému Windows.
You can also try reinstalling your original version of Windows.