CS

pouť {ženský rod}

volume_up
volume_up
fairground {podstatné jméno}
pouť (také: lunapark)
volume_up
funfair {podstatné jméno} [brit. angl.]

Příklady použití pro "pouť" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTohle je vědecká pouť po výzvách, kterým lidstvo čelí v globální fázi udržitelnosti.
This is a scientific journey on the challenges facing humanity in the global phase of sustainability.
CzechCesta vpřed znamená neposlušnost, odpor a přetržení pout s EU, což je v zájmu lidí.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
CzechNa evropské úrovni může dobrovolnictví přispět k vytvoření pevnějších pout mezi občany EU.
At European level, volunteering can contribute to the creation of stronger ties between EU citizens.
CzechJen tím, že se s minulostí vyrovnáme, se můžeme skutečně vymanit z pout uvalených minulými režimy.
Only by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past.
CzechOpravdu to byla fascinující pouť.
CzechV Cincinnati například uspořádali pouť z kostela do mešity a do synagogy a všichni pak spolu sdíleli abrahamovské jídlo.
In Cincinnati, for instance, that organized a walk from a church to a mosque to a synagogue and all had an Abrahamic meal together.
CzechKaždý den podnikám pouť k jedné smuteční vrbě na břehu Seiny a prahnu po zelených plochách buše obklopující Bukavu.
Now I make a daily pilgrimage to visit a particular weeping willow by the Seine, and I hunger for the green fields in the bush outside Bukavu.
CzechObčas to bude osamělá pouť.
CzechByla to fantastická pouť.
CzechVyužít tohoto potenciálu znamená osvobodit jednotný trh z jeho pout, překonat protekcionismus a nacionalismus a odhodlat se vnímat EU jako kontinent.
Utilising the potential means freeing the single market from its chains, overcoming protectionism and nationalism and choosing to perceive the EU as a continent.