česko-anglicko překlad pro "pouště"

CS

"pouště" anglický překlad

volume_up
pouště {ž mn. č.}
EN
CS

pouště {ženský rod množné číslo}

volume_up
pouště
Z pouště lze za šest hodin získat více sluneční energie, než lidstvo spotřebuje za rok.
Deserts get more energy from the sun in six hours than humankind uses in a year.

Příklady použití pro "pouště" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejdříve chci, abyste si uvědomili, že tyto dva záběry pouště jsou fyzicky stejné.
I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
CzechZ pouště lze za šest hodin získat více sluneční energie, než lidstvo spotřebuje za rok.
Deserts get more energy from the sun in six hours than humankind uses in a year.
CzechRozšiřováním pouště je ohrožena téměř třetina zemské plochy planety.
Almost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
CzechČísla jsou nám známa: 1 km2 pouště vydá stejné množství jako 1,5 milionů barelů nafty.
We know the figures: 1 km2 of desert receives the equivalent of 1.5 million barrels of oil.
CzechDárfúr je příklad, jehož základní příčinou je konflikt vyvolaný rozšiřováním pouště.
Darfur is an example whose underlying cause is a conflict brought about through desertification.
CzechJe důležité zdůraznit, že blízkost pouště nemá na dezertifikaci žádný vliv.
It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
CzechTeď, až vám řeknu, se podíváte na tečku mezi dvěma obrázky pouště.
Okay? ~~~ Now, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes.
CzechUdělali jsme to tak, aby se auto učilo od nás, a pustili jsme ho do pouště.
We made it learn from us, and we set it free in the desert.
CzechAle venku v krajině, jeden gigawatt odpovídá řádově 130.000 ~~~ hektarům vybuldozerované pouště.
But out in the landscape, one gigawatt is on the order of 50 square miles of bulldozed desert.
CzechKlidně bych vám mohl říci, že tyhle obrázky jsou z pouště Sahara nebo něco podobného, a vy byste mi věřili. ~~~ Jsou to ale obrázky z Marsu.
It looks like I could have told you these are pictures taken from the Sahara Desert or somewhere, and you'd have believed me, but these are pictures taken from Mars.
CzechNebudu se pouště do rozebírání obsahu, protože se domnívám, že o tom bychom měli debatovat později, ale stručně se vrátím k procesní stránce, neboť bych ráda objasnila jednu věc.
I will not go into the substance, because I think we should have that debate later, but I will briefly come back to the procedure, because I would like to clarify one thing.