česko-anglicko překlad pro "potvrzovat"

CS

"potvrzovat" anglický překlad

CS

potvrzovat {sloveso}

volume_up
Confirm when moving folders to the trash
Pokud bude vývoj potvrzovat předpoklady Rady guvernérů a její základní scénář, bude i nadále nezbytné omezovat měnovou akomodaci.
If the Governing Council’s assumptions and baseline scenario continue to be confirmed, it will remain warranted to further withdraw monetary accommodation.

Příklady použití pro "potvrzovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalším problémem je úloha veterinářů, kteří musí potvrzovat příjem při přepravě.
Another problem is the role of the vets who need to sign for transport.
CzechVždyť EU také potřebuje potvrzovat svou důvěryhodnost a věrnost zásadám.
Yet the EU also needs to keep up its credibility and commitment.
CzechPotvrzovat otevrení stažených souboru tohoto typu
Ask me before opening downloaded files of this type
CzechPotvrzovat presun složek do koše
CzechPodle mého názoru bychom měli podporovat a potvrzovat toto přesvědčení a z tohoto přesvědčení bychom měli vytvořit plán skutečného fungování Evropské unie.
In my view, that is what we should be supporting and affirming and what should once again become a plan for the very life of the European Union.
CzechNeměli bychom potvrzovat bezpečnost jaderných elektráren. Musíme prověřovat, jaká rizika skutečně existují, ne poskytovat lidem falešný pocit bezpečnosti.
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
CzechPokud bude vývoj potvrzovat předpoklady Rady guvernérů a její základní scénář, bude i nadále nezbytné omezovat měnovou akomodaci.
If the Governing Council’s assumptions and baseline scenario continue to be confirmed, it will remain warranted to further withdraw monetary accommodation.