česko-anglicko překlad pro "potvrzování"

CS

"potvrzování" anglický překlad

CS

potvrzování {střední rod}

volume_up
potvrzování (také: potvrzení, schválení)
volume_up
confirmation {podstatné jméno}
Můžeme toho dosáhnout stanovením minimálních norem pro schvalování a potvrzování návrhů nových jaderných elektráren.
We can do that by introducing minimum standards for the approval and confirmation of designs of new nuclear power plants.
Nazvu ho předsudek potvrzování, kdy máme tendenci přijmout informace, které potvrzují naše názory, a odmítat informace, které názorům protiřečí.
And there's another cognitive bias I'll call confirmation bias, where we tend to accept data that confirms our beliefs and reject data that contradicts our beliefs.
potvrzování (také: dosvědčování)
volume_up
witnessing {podstatné jméno}
potvrzování
volume_up
affirming {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potvrzování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůžeme toho dosáhnout stanovením minimálních norem pro schvalování a potvrzování návrhů nových jaderných elektráren.
We can do that by introducing minimum standards for the approval and confirmation of designs of new nuclear power plants.
CzechPokud jde o opatření ohledně systémů poskytování souhlasu a potvrzování úmrtí, tyto oblasti jsou upraveny vnitrostátními právními předpisy.
Moving on, as regards the provisions dealing with consent systems and certification of death, these issues are governed by national law.
CzechDoporučujeme, aby Evropská komise od poskytovatelů digitálního obsahu požadovala potvrzování bezpečnosti internetových stránek spojených s Europeanou.
We recommend that the European Commission ask digital content providers to certify the security of the websites linked to Europeana.
CzechNazvu ho předsudek potvrzování, kdy máme tendenci přijmout informace, které potvrzují naše názory, a odmítat informace, které názorům protiřečí.
And there's another cognitive bias I'll call confirmation bias, where we tend to accept data that confirms our beliefs and reject data that contradicts our beliefs.
CzechV Evropské unii doposud fungoval roztříštěný patentový systém s vysokými náklady a složitým systémem potvrzování patentů v jednotlivých členských státech.
Hitherto, there has been a fragmented patent system in the European Union, caused by the high costs and complexity of validating patents in individual Member States.