česko-anglicko překlad pro "potulovat se"

CS

"potulovat se" anglický překlad

CS

potulovat se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "potulovat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJestliže už máte kulturu soucitu a idealismus a necháváte své lidi volně se potulovat, budou vykonávat správné věci tím nejsoucitnějším způsobem.
If you already have a culture of compassion and idealism and you let your people roam free, they will do the right thing in the most compassionate way.

Podobné překlady pro "potulovat se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English