česko-anglicko překlad pro "potraviny"

CS

"potraviny" anglický překlad

volume_up
potraviny {ž mn. č.}
EN
CS

potraviny {ženský rod množné číslo}

volume_up
potraviny (také: pokrm, potrava, potravina, strava)
volume_up
food {podstatné jméno}
Potravinová nezávislost netvoří ústřední otázku zabezpečení práva na potraviny.
It does not make food sovereignty a central issue for ensuring the right to food;
Obyvatelům byly odebrány dozimetry a oni konzumují radioaktivní potraviny.
The people had their radiometers confiscated and they are eating radioactive food.
Zároveň tak zajistíme, že rozdělované potraviny budou mít odpovídající jakost.
We will also be sure that the food distributed is of the right quality.
potraviny
Nestačí konstatovat prostou skutečnost, že potraviny jsou drahé.
It is not enough to establish the single fact that foodstuffs are expensive.
Potraviny určené pro zvláštní výživu (přepracované znění) (
Foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast version) (
Proč nikoho nezajímá, zda je možné zajistit, aby byly tyto potraviny co nejpřirozenější?
Why is no one interested in ensuring that foodstuffs are as natural as possible?
potraviny (také: potravina)
volume_up
foodstuff {podstatné jméno}
Proto nemůžeme ponechat potraviny každodenní potřeby samoregulaci.
Therefore we cannot leave everyday foodstuffs to self-regulation.
Potraviny určené pro zvláštní výživu (přepracované znění) (
Foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast version) (
Potraviny jsou tedy déle trvanlivé na úkor jejich výživové hodnoty.
Foodstuffs are therefore made to last longer at the expense of their nutritional value.
potraviny
potraviny
potraviny
potraviny

Příklady použití pro "potraviny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotřebujeme přesvědčit svět, že Evropa vyrábí a prodává potraviny vysoké kvality.
We need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
Czech(PL) Pane předsedající, i potraviny mají pro Evropskou unii strategický význam.
(PL) Mr President, food is also of strategic importance for the European Union.
CzechPotravinová nezávislost netvoří ústřední otázku zabezpečení práva na potraviny.
It does not make food sovereignty a central issue for ensuring the right to food;
CzechJe to skleník, kde dětem říkají vše o jídle a kde si pěstují vlasní potraviny.
It's a greenhouse, where kids get told all about food and growing their own food.
CzechPotraviny z EU se vyznačují vysokou kvalitou, a tomu odpovídají přísné normy.
EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
CzechJe velmi důležité, že potraviny jsou bezpečné a nedochází ke klamání spotřebitelů.
The important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
CzechNesmíme dopustit, aby tyto potraviny mohly být využity ke klamání spotřebitelů.
We must not allow the foods in question to be open to misleading consumers.
CzechViníky alergií jsou potraviny obsahující chemikálie a znečištěné životní prostředí.
Foods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
CzechPotřebujeme nové nařízení, abychom mohli nové potraviny bezpečně uvést na trh.
We need a new regulation in order to place novel foods on the market safely.
CzechTo mě přivádí k druhému bodu, a tím je, co konkrétně jsou "nové potraviny"?
That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?
CzechMá skupina vždy podporovala právo spotřebitele vědět, co potraviny obsahují.
My group has always supported the right of the consumer to know what foods contain.
CzechPracovníci požadují náležitě zkontrolované a zdravé potraviny za přijatelné ceny.
The workers demand properly inspected, healthy foods at affordable prices.
CzechV celé Evropské unii funguje systém včasného varování pro kontaminované potraviny.
There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.
CzechPan Cohn-Bendit řekl, že nestačí poskytnout potraviny, ale že musíme také mluvit.
Mr Cohn-Bendit said that it was not enough to provide food but that we had to talk too.
CzechObyvatelům byly odebrány dozimetry a oni konzumují radioaktivní potraviny.
The people had their radiometers confiscated and they are eating radioactive food.
CzechJsem přesvědčena, že je důležité, abychom věděli, odkud naše potraviny pocházejí.
I do believe that it is important that we know where our food comes from.
CzechProto musíme respektovat přání spotřebitelů, kteří takové potraviny odmítají.
Ultimately, we have to respect the wishes of consumers, who reject this type of food.
CzechProč nikoho nezajímá, zda je možné zajistit, aby byly tyto potraviny co nejpřirozenější?
Why is no one interested in ensuring that foodstuffs are as natural as possible?
CzechDěti potřebují dobré čerstvé potraviny, vypěstované v místě a co nejvíce přirozené.
Children need good fresh food, grown as locally and naturally as possible.
CzechObal potraviny musí poskytovat jasné a pravdivé informace o svém obsahu.
The packaging of food must provide clear and truthful information on its content.