česko-anglicko překlad pro "potrat"

CS

"potrat" anglický překlad

CS

potrat {mužský rod }

volume_up
1. generál
potrat (také: interrupce, přerušení)
volume_up
abortion {podstatné jméno}
To nic nemění na skutečnosti, že potrat znamená vraždu nenarozeného dítěte.
This does not change the fact that abortion means killing an unborn child.
Kdyby k těhotenství docházelo u mužů, potrat by byl posvátný.
If men were the ones who became pregnant, abortion would be a sacrament.
Jinými slovy potrat je přirovnáván k antikoncepci jako jeden z prostředků kontroly porodnosti.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.
potrat
volume_up
abortus {podstatné jméno}
2. medicína
potrat (také: samovolný potrat)
volume_up
miscarriage {podstatné jméno}
A 22 procent žen tvrdí, což je ohromující, že by nejraději svému partnerovi potrat zatajily.
And astoundingly, 22 percent said they would hide a miscarriage from their spouse.
A myslím si, že potrat je neviditelná ztráta.
And I think, miscarriage is an invisible loss.
Výzkum ukazuje, že 74 procent žen tvrdí, že svůj potrat cítili jako svou chybu, což je strašné.
In a survey, 74 percent of women said that miscarriage, they felt, was partly their fault, which is awful.

Příklady použití pro "potrat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo se pak rozšiřuje i na právo na antikoncepci, potrat a dobré sexuální zdraví.
That then extends to the right to contraception, abortion and good sexual health.
CzechTo nic nemění na skutečnosti, že potrat znamená vraždu nenarozeného dítěte.
This does not change the fact that abortion means killing an unborn child.
CzechSkutečně zásadním vítězstvím tohoto hlasování však je, že potvrzuje právo na potrat.
However, the real major victory of this vote is that it reaffirms the right to abortion.
CzechA 22 procent žen tvrdí, což je ohromující, že by nejraději svému partnerovi potrat zatajily.
And astoundingly, 22 percent said they would hide a miscarriage from their spouse.
CzechJinými slovy potrat je přirovnáván k antikoncepci jako jeden z prostředků kontroly porodnosti.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.
CzechZnepokojují je hlasy z Evropy volající buď po právu na potrat, nebo právu na eutanazii.
They are uneasy at European voices calling for either a right to abortion or a right to euthanasia.
CzechJsem přesvědčen, že to, jak vnímáme potrat, je naší vnitřní věcí.
I am persuaded that how we view abortion is our own internal matter.
CzechKdyby k těhotenství docházelo u mužů, potrat by byl posvátný.
If men were the ones who became pregnant, abortion would be a sacrament.
Czechpráva na život, vzhledem k tomu, že prosazuje potrat a eutanazii;
the right to life, with the promotion of abortion and euthanasia;
CzechAbsolutní právo na potrat, které obhajuje i předložená zpráva, však tuto hodnotu podrývá.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.
CzechKdyž však žena nemá na výběr, musí mít aspoň možnost, aby se potrat vykonal bezpečně a zákonně.
If faced with no other choice, however, she must at least be able to have it done safely and legally.
CzechZahrnuje také potrat, což nemá co dělat mezi právy dětí.
It also includes abortion, which has no place in children's rights.
CzechNa světě není ani jedna žena, která by si přála potrat, ani jedna!
There is not one woman who wants an abortion - not one!
CzechVýzkum ukazuje, že 74 procent žen tvrdí, že svůj potrat cítili jako svou chybu, což je strašné.
In a survey, 74 percent of women said that miscarriage, they felt, was partly their fault, which is awful.
CzechTo nepochybně znamená, že antikoncepce a potrat musejí být ženám zpřístupněny tak, jak je to jen možné.
This very clearly means that contraception and abortion must be made as accessible as possible to women.
CzechZásadně odmítám formulace např. bodu 25, protože potrat by neměl být metodou kontroly porodnosti.
I strongly reject the wording of point 25, for example, as abortion should not be used as a method of birth control.
CzechŽeny zde nemají právo na potrat a existují i plány odebrat jim jejich právo na oplodnění in vitro.
Women do not have the right to an abortion, and there are plans to deprive them of their right to in vitro fertilisation.
CzechCo má právo na potrat společného s bojem proti barbarskému mrzačení ženských pohlavních orgánů, to je pro mě záhadou.
What a right to abortion has to do with combating barbaric genital mutilation will remain a mystery to me.
CzechJe to také lepší než alternativní nebo nebezpečný potrat.
Women must have control over their reproductive lives: it is so preferable to the alternative of unsafe abortion.
CzechOd samého počátku své politické dráhy bojuji o právo žen podstoupit potrat v bezpečném lékařském prostředí.
Ever since I started my political career, I have campaigned for women's access to abortion in a safe medical setting.