česko-anglicko překlad pro "potopení"

CS

"potopení" anglický překlad

EN
volume_up
potopený {příd. jm. m.}
CS

potopení {střední rod}

volume_up

Příklady použití pro "potopení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZabývá se obavami, které následovaly po potopení tankeru Erika u francouzského pobřeží.
It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
CzechI nedávné potopení jihokorejské námořní lodě bylo bezpochyby dobře promyšleným útokem Severní Koreje.
Also the recent sinking of a South Korean naval vessel was undoubtedly a deliberate attack by the North.
CzechJe bohužel patrné, že navzdory úsilí vyvinutému od potopení ropných tankerů Prestige a Erika se situace příliš nezlepšila.
It is unfortunately notable that, despite the efforts made since the oil tankers Prestige and Erika sank, the situation has hardly improved.
CzechNemůžeme ignorovat skutečnost, že kolize a potopení plavidla se událo na jedné z nejvyužívanějších námořních tras světa a že náklad z lodi nebyl ještě stále vyložený.
We cannot ignore the fact that the collision and sinking of this vessel took place in one of the busiest sea routes in the world and that its cargo has still not been unloaded.
CzechK nedávnému výbuchu v Mexickém zálivu došlo na plošině, která byla vybudována teprve v roce 2001, a její následné potopení způsobilo dosud největší ekologickou tragédii.
The recent explosion in the Gulf of Mexico involved a platform which was only built in 2001 and its subsequent sinking is causing one of the biggest ecological disasters to date.