česko-anglicko překlad pro "potlačený"

CS

"potlačený" anglický překlad

volume_up
potlačený {příd. jm. m.}
CS

potlačený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
potlačený
Paní předsedající, demonstrace "rudých košil" byly potlačeny krveprolitím.
Madam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
V důsledku toho byly nepokoje násilně potlačeny a došlo ke ztrátám na lidských životech.
As a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
Jen od počátku tohoto roku byly brutálně potlačeny tři pokojné demonstrace.
Since the beginning of this year alone, three peaceful demonstrations have been brutally suppressed.
potlačený
volume_up
repressed {příč. min.}
Sýrii, Bahrajn a Jemen zásahly protesty, které byly krutě potlačeny.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
potlačený (také: nesmělý, tlumený)
potlačený
potlačený (také: kontrolovaný, omezený, umírněný)
potlačený
potlačený

Příklady použití pro "potlačený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní předsedající, demonstrace "rudých košil" byly potlačeny krveprolitím.
Madam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
CzechV důsledku toho byly nepokoje násilně potlačeny a došlo ke ztrátám na lidských životech.
As a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
CzechSýrii, Bahrajn a Jemen zásahly protesty, které byly krutě potlačeny.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
CzechJen od počátku tohoto roku byly brutálně potlačeny tři pokojné demonstrace.
Since the beginning of this year alone, three peaceful demonstrations have been brutally suppressed.
CzechSvoboda projevu, spolčování a tisku jsou zcela potlačeny.
There is a complete absence of freedom of expression, freedom of association, and freedom of the press.
CzechV pondělí vyšly stovky tisíc lidí do ulic Teheránu a jiných měst v Íránu a byly brutálně potlačeny.
Hundreds of thousands took to the streets in Teheran and other cities in Iran on Monday and were brutally suppressed.
CzechV září 2007 po té, co byly brutálně potlačeny protesty buddhistických mnichů, bylo uvaleno embargo na zprávy.
In September 2007, after the Buddhist monks' protests had been brutally crushed, a news embargo was imposed.
CzechUdálosti posledních dnů, kdy pokojné protesty buddhistických mnichů byly potlačeny slzným plynem a kulkami, situaci jen zhoršily.
The events of the last few days, where peaceful protest led by Buddhist monks has been met with teargas and bullets, have made an awful situation worse.
CzechV Sýrii byly protesty v několika městech krutě potlačeny, a to navzdory tomu, že EU vyzývá k dodržování práva na svobodu slova a shromažďování.
In Syria, protests in several cities have been brutally put down despite EU calls for rights of freedom of expression and association to be respected.
CzechNedávné pokojné demonstrace uspořádané na podporu dodržování lidských práv byly potlačeny tajnou policií a zároveň pokračuje pronásledování komunity Hmongů.
The recent peaceful demonstrations held in support of respect for human rights were suppressed by the secret police, while the Hmong community continues to be subject to persecution.
CzechV současnosti jsme svědky velkých pandemií a většího šíření virů, bakterií a parazitů v Evropě a ve světě, trendu, který byl velmi dlouhou dobu potlačený.
We are now witnessing a trend in Europe and worldwide of more pandemics and the greater spreading of viruses, bacteria and parasites in a manner which has not been seen in a very long time.
CzechBěhem sovětské éry byly do značné míry rozdíly mezi etnickými skupinami potlačeny, a to je důvod, proč dnes v těchto zemích existuje tolik náboženských a kulturních konfliktů.
During the Soviet era, differences between the ethnic groups were largely suppressed, which is why there is so much religious and cultural conflict in these countries today.
Czech(SK) Dne 10. března jsme si připomínali 51. výročí povstání v Tibetu, ale také druhé výročí protestů, a obě tyto události byly násilně potlačeny čínskými ozbrojenými silami.
(SK) On 10 March, we commemorated the 51st anniversary of the uprising in Tibet, but also the second anniversary of the protests, both violently suppressed by the Chinese armed forces.
CzechOd sporného znovuzvolení prezidenta Ahmadínežáda v červnu 2009 byly všechny protesty brutálně potlačeny, tisíce občanů byly zatčeny a několik stovek občanů bylo již odsouzeno.
Since the controversial re-election of President Ahmadinejad in June 2009, all protests have been brutally suppressed, thousands of citizens arrested and several hundred have already been convicted.