česko-anglicko překlad pro "potkani"

CS

"potkani" anglický překlad

volume_up
potkani {m mn. č.}
EN
volume_up
potkaný {příd. jm. m.}
EN
CS

potkani {mužský rod množné číslo}

volume_up
potkani (také: krysy)
Takže, na příklad, potkani jsou neuvěřitelně vnímaví.
So, for example, rats are incredibly responsive breeders.
Také je dobře známo, že v minulosti pomáhali chránit zdraví obyvatel opevněných měst, protože tam, kde jsou psi, nejsou potkani ani hadi.
It is also well known that in days gone by, they helped protect the health of the inhabitants of fortified towns because where there are dogs, there are no rats or snakes.
A mluvím konkrétně o synantropních druzích, což jsou druhy, které se přizpůsobily specificky na lidská prostředí, druhy jako potkani, švábi a vrány.
And I'm talking specifically about synanthropic species, which are species that have adapted specifically for human ecologies, species like rats and cockroaches and crows.

Příklady použití pro "potkani" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNení to jen nějaký diplomatický dar, který dáváme každému na potkání".
It is not only a diplomatic present which we offer along the way'.
CzechTakže, na příklad, potkani jsou neuvěřitelně vnímaví.
So, for example, rats are incredibly responsive breeders.
CzechTaké je dobře známo, že v minulosti pomáhali chránit zdraví obyvatel opevněných měst, protože tam, kde jsou psi, nejsou potkani ani hadi.
It is also well known that in days gone by, they helped protect the health of the inhabitants of fortified towns because where there are dogs, there are no rats or snakes.
CzechA mluvím konkrétně o synantropních druzích, což jsou druhy, které se přizpůsobily specificky na lidská prostředí, druhy jako potkani, švábi a vrány.
And I'm talking specifically about synanthropic species, which are species that have adapted specifically for human ecologies, species like rats and cockroaches and crows.
CzechSignál, který musíme vyslat, je ten, že demokracii si nelze vynutit silou, a že není přijatelné, aby demonstrace potlačovaly vysláním armády s rozkazem střílet na potkání.
The message we must convey is that democracy cannot be imposed by force, and that it is not acceptable to quash demonstrations by sending in the army with orders to shoot on sight.