česko-anglicko překlad pro "potit"

CS

"potit" anglický překlad

volume_up
potit se {refl. sl.}
CS

potit {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "potit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA pak ji zabalili do ručníků, protože se začala potit, což bylo dobré znamení.
And then they toweled her down because she started sweating, which was a good sign.
CzechLepší než jakýkoliv savec na Zemi, umíme se potit hodně dobře.
Better than any other mammal on Earth, we can sweat really well.
CzechNechápeme, proč by měli finští pracovníci a malí podnikatelé v práci potit krev, aby zaplatili dluhy hazardérů a lhářů.
We do not understand why Finnish workers and small entrepreneurs should sweat blood working to pay the debts of gamblers and liars.
CzechProtože výhoda, kterou máme v divočině -- opět, nejsou to naše tesáky, drápy či naše rychlost -- ale jediná věc, kterou umíme velmi, velmi dobře, je potit se.
Because the one advantage we have in the wilderness -- again, it's not our fangs and our claws and our speed -- the only thing we do really, really well is sweat.
CzechChtěla bych zopakovat panu Schnellhardtovi, že s ním souhlasím, ano, deodoranty účinkují na každého jinak, ale tvrzení by nemělo znít: "Nebudete se potit."
I would just like once again to say to Mr Schnellhardt that yes, deodorants work differently on different people, but the claim is nevertheless made that they 'keep you sweat-free'.