česko-anglicko překlad pro "potencionální"

CS

"potencionální" anglický překlad

CS

potencionální {přídavné jméno}

volume_up
potencionální (také: eventuální, možný, potenciální)
Budeme totiž logicky rázem cílem číslo jedna pro potencionální protivníky.
It is only logical that we will immediately become target number one for potential adversaries.
Potencionální aplikace GMES jsou také velmi důležité pro evropskou bezpečnostní a obrannou politiku.
The potential applications of GMES are also most important to the European Security and Defence Policy.
Potencionální přínosy takové regionální spolupráce by z hlediska obchodu a investic převýšily vše, co můžeme udělat jako Evropská unie.
The potential gains from this kind of regional cooperation in terms of trade and investment would dwarf anything we can do as the European Union.
potencionální (také: možné, možný, pravděpodobný)
potencionální (také: pravděpodobný)
volume_up
likely {příd. jm.}
potencionální (také: eventuální, možný, perspektivní, případný)

Příklady použití pro "potencionální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBudeme totiž logicky rázem cílem číslo jedna pro potencionální protivníky.
It is only logical that we will immediately become target number one for potential adversaries.
CzechPotencionální aplikace GMES jsou také velmi důležité pro evropskou bezpečnostní a obrannou politiku.
The potential applications of GMES are also most important to the European Security and Defence Policy.
CzechŠli jsme se na potencionální staveniště podívat.
Czechpotencionální obava spočívá v tom, že osm biofyzikálních kritérií, která navrhuje Komise, mohou být příliš omezující.
The concern I would have is that the eight biophysical criteria proposed by the Commission might be too restrictive when they are adopted.
CzechZ hlediska funkčnosti a výzkumu je ale úřad nezávislý, a tento hybridní statut představuje, mírně řečeno, potencionální problém.
Operationally and in terms of research, the office is independent, but this hybrid status is potentially problematic, to say the least.
CzechPotencionální přínosy takové regionální spolupráce by z hlediska obchodu a investic převýšily vše, co můžeme udělat jako Evropská unie.
The potential gains from this kind of regional cooperation in terms of trade and investment would dwarf anything we can do as the European Union.
CzechDovedete si představit, co se stane, až se potencionální zaměstnavatel podívá na potencionálního zaměstnance a začne klást velice dotěrné otázky?
Can you imagine what will happen when a potential employer looks at a potential employee and starts asking questions which are of a very intrusive nature?
CzechNicméně součástí naší dohody nebyla otázka, zda by potencionální dopad rekreačního rybolovu měl být prozkoumán na dobrovolném nebo závazném základě.
Nevertheless, our agreement did not cover the question of whether or not the study of the potential impact of recreational fishing should be carried out voluntarily or mandatorily.
CzechProtože investoři vidí potencionální výdělky v době pomalého ekonomického růstu, proto vytvořili finanční možnosti a finanční inovace speciálně pro rozvojové trhy.
Because investors saw the potential for return at a time of slowing economic growth, and so they created financial products and financial innovation tailored to the emerging markets.