česko-anglicko překlad pro "potají"

CS

"potají" anglický překlad

volume_up
potají {přísl.}
CS

potají {příslovce}

volume_up
potají (také: tajně)
potají (také: kradmo, nenápadně, tajně)

Příklady použití pro "potají" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe kritika potají umlčována, nebo je prostě likvidována?
Is criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
CzechTohle celé jsem přes měsíc potají podnikal, když mi Laura poslala další e-mail.
And what was really great is, I'm putting all this work together in the background, and Laura sent me a follow-up email because a good month had passed by.
CzechJsem přesvědčen také o tom, že nabádání k dobrovolnému používání standardů IFRS malými a středními podniky by se sebou neslo riziko jejich zavedení potají.
I also believe that encouraging the voluntary use of IFRS by SMEs would carry the risk of them being introduced into Europe by the back door.
CzechNesouhlasíme a nikdy nebudeme souhlasit s žádným opatřením, které se evidentně nebo potají snaží zavést formy reklamy, a proměnit tak etické léčivé přípravky v komerční produkty.
We do not, and shall never, agree with any measure that clearly or surreptitiously attempts to introduce forms of advertising, turning an ethical medicinal product into a commercial product.