CS

posvátný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Dokonce bych řekl, že každý život je posvátný a nikdo nemá právo vzít život druhé osobě - vzít jí lidská práva.
I would even say that every life is sacred, and nobody can take another person's life - take away their human rights.
Lidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.
Opět jsme prolomili další tabu - volný trh není posvátný, a to tím spíše v čase krize, kdy zejí kapsy evropských spotřebitelů větší prázdnotou než kdykoli předtím.
We have broken a taboo once again: the free market is not sacred and is even less so in times of crisis, when the pockets of European consumers are emptier than ever.
volume_up
sacred {příč. min.}
Lidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.
Dokonce bych řekl, že každý život je posvátný a nikdo nemá právo vzít život druhé osobě - vzít jí lidská práva.
I would even say that every life is sacred, and nobody can take another person's life - take away their human rights.
Olympijská vlajka a posvátný oheň starobylé Olympie budou zaujímat ideální pozici mezi tím, co nás rozděluje, avšak především také mezi tím, co nás spojuje.
The Olympic flag and the sacred flame of ancient Olympia will hold the ideal position among the things that separate us, but also, above all, among the things that unite us.
posvátný (také: nedotknutelný)
As for the sacrosanct markets, they are now setting the tone.
Píše se tam, že posvátný cíl globalizace představuje naši jedinou naději na spásu a že globalizace je prospěšná hospodářsky, ale i společensky.
It is written that the sacrosanct objective of globalisation constitutes our one and only hope of salvation and that globalisation is beneficial both economically and socially.
posvátný (také: svátostní)
posvátný (také: nadpřirozený, tajemný)
posvátný
posvátný

Příklady použití pro "posvátný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV této sněmovně panuje vůči Evropské centrální bance jakýsi posvátný respekt.
In this House there is a kind of reverential respect for the European Central Bank.
CzechKdyby k těhotenství docházelo u mužů, potrat by byl posvátný.
If men were the ones who became pregnant, abortion would be a sacrament.
CzechLidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.
CzechZ Dickense se tak stává nový posvátný otec Evropy!
This consecrates Dickens as the new father of Europe!
CzechDokonce bych řekl, že každý život je posvátný a nikdo nemá právo vzít život druhé osobě - vzít jí lidská práva.
I would even say that every life is sacred, and nobody can take another person's life - take away their human rights.
CzechPíše se tam, že posvátný cíl globalizace představuje naši jedinou naději na spásu a že globalizace je prospěšná hospodářsky, ale i společensky.
It is written that the sacrosanct objective of globalisation constitutes our one and only hope of salvation and that globalisation is beneficial both economically and socially.
CzechOpět jsme prolomili další tabu - volný trh není posvátný, a to tím spíše v čase krize, kdy zejí kapsy evropských spotřebitelů větší prázdnotou než kdykoli předtím.
We have broken a taboo once again: the free market is not sacred and is even less so in times of crisis, when the pockets of European consumers are emptier than ever.
CzechOlympijská vlajka a posvátný oheň starobylé Olympie budou zaujímat ideální pozici mezi tím, co nás rozděluje, avšak především také mezi tím, co nás spojuje.
The Olympic flag and the sacred flame of ancient Olympia will hold the ideal position among the things that separate us, but also, above all, among the things that unite us.
CzechV Evropě a civilizovaném světě dnes čelíme hrozbě, kterou představují ti, kteří nejsou civilizovaní a kteří nepovažují lidský život za posvátný a za něco, co je třeba chránit.
We face today, in Europe and in the civilised world, a threat from those who are not civilised and who do not regard human life as sacred and something to be sanctified.