česko-anglicko překlad pro "posuvník"

CS

"posuvník" anglický překlad

CS

posuvník {mužský rod }

volume_up
1. IT
posuvník
volume_up
scroll bar {podstatné jméno}

~~~ Posuvník: Umožňuje posouvat obsah okna, aby se zobrazily informace, které právě nejsou vidět. ~~~

~~~ Scroll bar. ~~~ Lets you scroll the contents of the window to see information that is currently out of view. ~~~

Příklady použití pro "posuvník" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPosuňte posuvník Rozlišení na požadovanou hodnotu a potom klepněte na tlačítko Použít.
Under Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
CzechPosuňte posuvník zpět do původní pozice a pak klikněte na tlačítko OK.
Move the slider back to the position it was originally in, and then click OK.
CzechPosuvník nahoře znamená nejvíce omezující úroveň nastavení, posuvník dole znamená nejnižší úroveň:
The settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
CzechV části Stahovat i přes připojení účtované podle objemu dat přesuňte posuvník do polohy Zapnuto.
Under Download over metered Internet connections, move the slider to On.
CzechKlepnutím nebo kliknutím na posuvník Zobrazovat seznam toho, co nejčastěji sdílím tuto možnost vypněte.
Tap or click the Show a list of how I share most often slider to turn it off.
CzechChcete-li snížit míru obrazového šumu, klikněte na možnost Analyzovat a potom použijte posuvník Snížení šumu.
To reduce image noise, click Analyze, and then use the Reduce noise slider.
CzechChcete-li upravit živost barev, posuňte posuvník Sytost.
To adjust the vividness of the colors, move the Saturation slider.
CzechVyberte požadovanou úpravu a posunujte posuvník, dokud nebude výsledek takový, jaký ho chcete mít.
Choose the adjustment you'd like to make, and then move the slider until you see the result you want.
CzechKdyž s ní hýbe směrem dolů, znamená to, že nespoří vůbec nic, to je když má posuvník úplně nalevo.
As he moves his savings rate down, it means that he's saving zero when it's all the way here at the left.
CzechZaměřte na výrazy v obličejích, když se hýbe posuvník.
And just watch the facial expressions as they move the slider.
CzechChcete-li nastavit, jaké typy souborů cookie jsou blokovány nebo povoleny, posuňte posuvník do požadované polohy.
To set what types of cookies are blocked or allowed, move the slider.
CzechVyberte požadovanou úpravu a posuňte odpovídající posuvník.
Select an adjustment and move the corresponding slider.
CzechChcete-li nástroj Řízení uživatelských účtů vypnout, posuňte posuvník do polohy Nikdy neupozorňovat a klikněte na tlačítko OK.
To turn off UAC, move the slider to the Never notify position, and then click OK.
CzechChcete-li fotografii vyrovnat více, použijte posuvník.
If you want to straighten your photo more, use the slider.
CzechPokud chcete upravit kontrast, posuňte posuvník Kontrast.
To adjust the contrast, move the Contrast slider.
CzechPokud chcete upravit odstín barev, posuňte posuvník Nádech.
To adjust the color cast, move the Tint slider.
CzechKlepnutím nebo kliknutím na posuvník Zobrazovat na začátku seznamu aplikace, které používám nejčastěji tuto možnost vypněte.
Tap or click the Show apps I use most often at the top of the app list slider to turn it off.
CzechPři otevření více programů a oken se zmenší velikost tlačítka a případně se u něj na hlavním panelu zobrazí posuvník.
As more programs and windows open, buttons decrease in size and eventually scroll within the taskbar.
CzechPokud chcete upravit jas, posuňte posuvník Jas.
To adjust the brightness, move the Brightness slider.
CzechPřesuňte posuvník Hardwarová akcelerace směrem k úrovni Žádná, chcete-li snížit nebo vypnout hardwarovou akceleraci videa.
Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.