CS

posuny {mužský rod množné číslo}

volume_up
posuny
Vedle toho se rozvíjí i nová dynamika, změna klimatu, demografické posuny a proces urbanizace/vylidňování.
Aside from this, new dynamics, climate change, demographic shifts and the process of urbanisation/depopulation are developing.
Dramatická krize na mezinárodních finančních trzích a posuny, jež vyvolala, jsou výzvou liberálnímu ekonomickému řádu.
The dramatic crisis on the international financial markets and the shifts that it has caused are a challenge to the liberal economic order.
Statické magnetické pole, pocházející například z reproduktorů počítače, může v oblasti blízko magnetu způsobit posuny barev nebo zobrazení nesprávných barev.
A static magnetic field, such as from your computer's speakers, can cause color shifts or incorrect colors in the area near the magnet.
posuny

Příklady použití pro "posuny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAvšak české předsednictví bylo spojeno také s výraznými posuny.
However, the Czech Presidency was also connected with some definite progress.
CzechVedle toho se rozvíjí i nová dynamika, změna klimatu, demografické posuny a proces urbanizace/vylidňování.
Aside from this, new dynamics, climate change, demographic shifts and the process of urbanisation/depopulation are developing.
CzechDramatická krize na mezinárodních finančních trzích a posuny, jež vyvolala, jsou výzvou liberálnímu ekonomickému řádu.
The dramatic crisis on the international financial markets and the shifts that it has caused are a challenge to the liberal economic order.
CzechStatické magnetické pole, pocházející například z reproduktorů počítače, může v oblasti blízko magnetu způsobit posuny barev nebo zobrazení nesprávných barev.
A static magnetic field, such as from your computer's speakers, can cause color shifts or incorrect colors in the area near the magnet.
CzechJe pravda, že v posledních týdnech se zvýšila kolísavost na zahraničních devizových trzích a nastaly významné posuny v hodnotě hlavních dvoustranných směnných kurzů.
It is correct that volatility in foreign exchange markets has increased in recent weeks, with significant shifts in the value of major bilateral exchange rates.