česko-anglicko překlad pro "posuny"

CS

"posuny" anglický překlad

volume_up
posuny {m mn. č.}

CS posuny
volume_up
{mužský rod množné číslo}

posuny
volume_up
shifts {mn. č.}
Vedle toho se rozvíjí i nová dynamika, změna klimatu, demografické posuny a proces urbanizace/vylidňování.
Aside from this, new dynamics, climate change, demographic shifts and the process of urbanisation/depopulation are developing.
Dramatická krize na mezinárodních finančních trzích a posuny, jež vyvolala, jsou výzvou liberálnímu ekonomickému řádu.
The dramatic crisis on the international financial markets and the shifts that it has caused are a challenge to the liberal economic order.
Statické magnetické pole, pocházející například z reproduktorů počítače, může v oblasti blízko magnetu způsobit posuny barev nebo zobrazení nesprávných barev.
A static magnetic field, such as from your computer's speakers, can cause color shifts or incorrect colors in the area near the magnet.
posuny
volume_up
drifts {mn. č.}

Příklady použití pro "posuny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAvšak české předsednictví bylo spojeno také s výraznými posuny.
However, the Czech Presidency was also connected with some definite progress.