česko-anglicko překlad pro "posunovat"

CS

"posunovat" anglický překlad

volume_up
posuny {m mn. č.}
volume_up
posun síly {m}
CS

posunovat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "posunovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA můžete si to zastavit a posunovat čas, abyste viděli různé fáze.
And you can pause it and step back and forth and see different phases.
CzechTaké můžete prohlížet satelitní snímky požadovaných míst, které lze přibližovat, oddalovat a posunovat.
View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
CzechS konečným přijetím směrnice o dočasné práci se nyní začínáme posunovat dopředu z mrtvého bodu, na němž jsme po léta ustrnuli.
With the definitive adoption of the Directive on Temporary Work, we are beginning to move on from those years of deadlock.
CzechVšechny tyhle věci jsou důležité pro rozvoj, zvlášť, když se právě dostáváte z chudoby a měli byste se posunovat k blahobytu.
All these things are important for development, especially when you just get out of poverty and you should go towards welfare.