česko-anglicko překlad pro "postuláty"

CS

"postuláty" anglický překlad

CS

postuláty {mužský rod množné číslo}

volume_up
postuláty
Takže nesmíme pokládat tyto principy za samostatné metafyzické postuláty.
(Laughter) So we don't have to assume these principles as separate metaphysical postulates.
Opatření jsou zachycena všeobecně jako základní postuláty bez nároků na popis jejich očekávaného přínosu.
The measures are generally depicted as fundamental postulates, with no need to describe their expected benefit.

Příklady použití pro "postuláty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže nesmíme pokládat tyto principy za samostatné metafyzické postuláty.
(Laughter) So we don't have to assume these principles as separate metaphysical postulates.
CzechOpatření jsou zachycena všeobecně jako základní postuláty bez nároků na popis jejich očekávaného přínosu.
The measures are generally depicted as fundamental postulates, with no need to describe their expected benefit.