česko-anglicko překlad pro "postranní"

CS

"postranní" anglický překlad

volume_up
postranní {příd. jm. m.}
volume_up
postranní {příd. jm.}
EN
CS

postranní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
postranní (také: boční, mdlý, vedlejší)
volume_up
side {příd. jm.}
Postranní panel Windows je podlouhlý svislý panel zobrazující se po straně plochy počítače.
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
V seznamu možností Zobrazovat postranní panel na této straně obrazovky vyberte požadovanou stranu obrazovky.
Under Display Sidebar on this side of screen, select which side of the screen you want.
Postranní panel můžete přesunout na levou stranu obrazovky nebo na jiný monitor (používáte-li více monitorů).
You can move Sidebar to the left side of the screen or to a different monitor if you are using multiple monitors.
postranní (také: kosý, šikmý)

Příklady použití pro "postranní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsou-li například otevřená jiná okna, budou ve výchozím nastavení překrývat postranní panel.
For example, when you have other windows open, they'll cover Sidebar by default.
CzechChcete-li miniaplikaci přidat na postranní panel, musí být nejprve nainstalována v počítači.
Before a gadget can be added to Sidebar, it must be installed on your computer.
CzechPokud miniaplikace uspořádáte tímto způsobem, můžete postranní panel zavřít.
If you organize your gadgets this way, you might want to close Sidebar.
CzechPokud používáte dva nebo více monitorů, můžete postranní panel umístit na kterýkoli z nich.
If you have two or more monitors, you can place Sidebar on any one of them.
CzechPostranní panel Windows je podlouhlý svislý panel zobrazující se po straně plochy počítače.
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
CzechPostranní panel shromažďuje pohotově využitelné informace a nástroje.
Sidebar can keep information and tools readily available for you to use.
CzechV seznamu možností Zobrazovat postranní panel na monitoru vyberte požadovaný monitor.
Under Display Sidebar on monitor, select the monitor you want.
CzechPostranní panel je ve výchozím nastavení otevřený, pokud ho však zavřete, můžete ho znovu otevřít.
Sidebar is open by default, but, if you close it, you can open it again.
CzechZaškrtněte políčko Postranní panel vždy umístit nad ostatními okny.
Select the Sidebar is always on top of other windows check box.
CzechI když postranní panel zavřete, odpojené miniaplikace, které jsou umístěny na ploše, můžete nadále používat.
If you close Sidebar, you can still use any detached gadgets on your desktop.
CzechPři ukončení postranního panelu se zavře postranní panel i všechny miniaplikace.
Exiting Sidebar closes Sidebar and all gadgets.
CzechV seznamu možností Zobrazovat postranní panel na této straně obrazovky vyberte požadovanou stranu obrazovky.
Under Display Sidebar on this side of screen, select which side of the screen you want.
CzechMůžete určit, které nainstalované miniaplikace chcete na postranní panel umístit a které z něj chcete odebrat.
You can decide which installed gadgets to put on Sidebar and which gadgets to remove.
CzechZrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat postranní panel při spuštění systému Windows a klikněte na tlačítko OK.
Clear the Start Sidebar when Windows starts check box, and then click OK.
CzechJak můžeme šířit mír, prostperitu a spravedlnost ve světě, když se Evropa hašteří na postranní čáře?
How can we spread peace, prosperity and justice in the world if Europe bickers at the sidelines?
CzechMaximalizujete-li nyní okno, zůstane postranní panel viditelný.
Now when you maximize a window, Sidebar will remain visible.
CzechChcete-li, aby postranní panel zůstal stále zobrazený, musíte jej nastavit tak, aby jej nezakryla ostatní okna.
To keep Sidebar visible at all times, you must set it so that other windows won't cover it.
CzechJakoukoli nainstalovanou miniaplikaci je možné přidat na postranní panel.
Any installed gadget can be added to Sidebar.
CzechNa postranní panel je možné přidat jakoukoli nainstalovanou miniaplikaci.
CzechKlepnutím sem můžete na postranní panel přidat nové miniaplikace.
You can add new gadgets to Sidebar by clicking here.