česko-anglicko překlad pro "postrádající"

CS

"postrádající" anglický překlad

CS

postrádající {přídavné jméno}

volume_up
postrádající (také: nedostatečný, nepřítomný)
V průběhu let vašeho předsednictví se Komise prokázala jako neschopná a postrádající autonomii.
Throughout the years of your presidency, the Commission has shown itself to be incapable and lacking in autonomy.
Kreacionisté postrádající jakýkoli ucelený vědecký argument pro svůj názor se uchylují k rozšířenému strachu z ateismu.
Creationists, lacking any coherent scientific argument for their case, fall back on the popular phobia against atheism.
Především však napraví asymetrii na obchodních trzích, které vnímají Evropu jako jedinou velkou oblast postrádající nařízení o povinném uvádění původu výrobků.
Above all it will correct the asymmetry on the trade markets, which sees Europe as the only large area lacking a regulation on compulsory origin marking.
postrádající
volume_up
devoid {příd. jm.}
Proto se nepoctiví lidé, postrádající jakékoli mravní zásady, uchylují k padělání léčivých přípravků.
This is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
Podporuji iniciativu pro Evropský rok, avšak považuji ji za příliš nezavazující a příliš postrádající dopady v oblasti sociální politiky.
I support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.
postrádající
volume_up
lacks {příd. jm.}
Měli bychom si ale být vědomi toho, že návrh, který zde dnes máme projednávat, je také velice nesmělý, postrádající jakoukoli odvahu.
However, we should be aware that the proposal that we are here to discuss is also a timid one that lacks any courage.

Příklady použití pro "postrádající" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto se nepoctiví lidé, postrádající jakékoli mravní zásady, uchylují k padělání léčivých přípravků.
This is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
CzechV průběhu let vašeho předsednictví se Komise prokázala jako neschopná a postrádající autonomii.
Throughout the years of your presidency, the Commission has shown itself to be incapable and lacking in autonomy.
CzechJednotnou měnu nevhodnou pro daný účel, založenou na idealistické ideologii a postrádající smysl z hlediska hospodářství.
The not-fit-for-purpose single currency, founded upon idealistic ideology and not economic sense.
CzechJak jsem již uvedl při několika jiných příležitostech, modely práce postrádající flexibilitu se neosvědčily.
As I have already argued on several other occasions, inflexible models of labour law are proven to have failed.
CzechKreacionisté postrádající jakýkoli ucelený vědecký argument pro svůj názor se uchylují k rozšířenému strachu z ateismu.
Creationists, lacking any coherent scientific argument for their case, fall back on the popular phobia against atheism.
CzechSkutečně, proč vytvářet právní předpisy postrádající náležitá kritéria v prvotní fázi jejich tvorby či navazující provozní prováděcí nástroje?
Indeed, why legislate without having upstream criteria or downstream operational implementation instruments?
CzechMěli bychom si ale být vědomi toho, že návrh, který zde dnes máme projednávat, je také velice nesmělý, postrádající jakoukoli odvahu.
However, we should be aware that the proposal that we are here to discuss is also a timid one that lacks any courage.
CzechPodporuji iniciativu pro Evropský rok, avšak považuji ji za příliš nezavazující a příliš postrádající dopady v oblasti sociální politiky.
I support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.
CzechPředevším však napraví asymetrii na obchodních trzích, které vnímají Evropu jako jedinou velkou oblast postrádající nařízení o povinném uvádění původu výrobků.
Above all it will correct the asymmetry on the trade markets, which sees Europe as the only large area lacking a regulation on compulsory origin marking.