česko-anglicko překlad pro "postele"

CS

"postele" anglický překlad

volume_up
postele {ž mn. č.}
EN
CS

postele {ženský rod množné číslo}

volume_up
postele
Odsuňte zeď a rozložte jim postele.
Move the moving wall, have some fold-down guest beds.
Je očividné, že je přesažena úroveň prostoru, kde se nacházejí postele, ve kterých spali ženy, muži, děti a starší lidé.
Obviously this goes above the level where there are beds in which women, men, kids, elderly people sleep.
Prioritou je zdravotnický personál a další specialisté na vodu, sanitární zařízení a hygienu, stejně tak jako zdravotnické potřeby, postele, jednotky na čištění vody a tablety.
Priorities include medical personnel and other personnel specialised in water, sanitation and hygiene, as well as medical supplies, beds, water purification units and tablets.

Příklady použití pro "postele" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA na jednu stranu postele jsem postavil všechny své G.I. Joe vojáčky a zbraně.
And on one side of the bunk bed, I had put out all of my G.I. Joe soldiers and weaponry.
CzechKdyž spím se ženou, tohle naplním olejem a dám si to vedle postele.
When I sleep with a woman, I fill this with cooking oil and place it beside my bed.
CzechA na opačné straně postele byli všichni sestřini poníci My little Ponny, připraveni na zteč.
And on the other side were all my sister's My Little Ponies ready for a cavalry charge.
CzechV Šutce je tradicí, že homosexuálové vyrábějí postele pro obřízku.
It's the tradition that homosexuals prepare the bed for circumcisions.
CzechZvládli by zítra zabít tři milióny lidí v Chicagu i tak ale nechodíme spát s atomovkou u postele.
They can kill three million in Chicago tomorrow and we don't go to the mattresses with nukes.
CzechJsou do postele okolo osmé hodiny do půlnoci a potom opět spí od dvou hodin ráno do svítání.
They go to bed around 8:00 p.m. until midnight and then again, they sleep from about 2:00 a.m. until sunrise.
CzechVaří, nakupuje, ale stlaní postele mu opravdu nejde!
He cooks, he shops, but he's not so good at making the bed!
CzechJe očividné, že je přesažena úroveň prostoru, kde se nacházejí postele, ve kterých spali ženy, muži, děti a starší lidé.
Obviously this goes above the level where there are beds in which women, men, kids, elderly people sleep.
CzechOdsuňte zeď a rozložte jim postele.
Move the moving wall, have some fold-down guest beds.
CzechKvůli čemu každé ráno vstáváte z postele?
CzechJe zřejmé, že pokud tyto dvě mladé ženy nechtěly být panem Assangem "znásilněny", neměly mu vlézt do postele nahé!
It is obvious that if these two young women did not want to be 'raped' by Mr Assange, they should not have slipped into his bed naked!
CzechSkoro jsem nemohl vstát z postele.
CzechOba děláme a steleme hezké postele.
CzechŠli jsme od postele k posteli.
CzechByl posílán otcem do postele... ~~~ otec na Shakespeara: „Jdi do postele a hned.“, ~~~ anebo na Williama Shakespeara: „A polož tu tužku.
Being sent to bed by his dad, you know, to Shakespeare, "Go to bed, now," to William Shakespeare, "and put the pencil down.
CzechZbytek je konzole u postele. Jen na porovnání, toto je systém na sledování spánku před pár lety -- vlastně až do teď.
The rest of it is the bedside console; just for reference, this is a sleep tracking system from just a few years ago -- I mean, really until now.
CzechTu noc v mém bytě, poté, co jsem se přestala kopat a tak dále, jsem si lehla nadlouho do postele a myslela jsem na kožní štěpy.
That night in my apartment, after I got done kicking myself and so forth, I lay in bed for a long time, and I thought about skin grafts.
CzechV botách se do postele nesmí.
CzechKdyž jsem ho slyšela přijít, zůstala jsem ležet pod peřinou, dokud nepřišel do mého pokoje a posadil se na roh mé postele.
He entered my room, sat on the corner of the bed, and he was silent, so I pulled the blanket from my head, and when he saw me he started laughing.
CzechNějak, aniž by jí její starší bratr jakkoliv pomáhal nebo ji popostrčil, Amy náhle zmizela z horní postele a přistála na podlaze.
Somehow, without any help or push from her older brother at all, suddenly Amy disappeared off of the top of the bunk bed and landed with this crash on the floor.